82% av företagsledarna är män

Företagarna har analyserat data från 284 996 aktiebolag med minst 500 000 kronor i omsättning för att ta reda könsfördelningen bland Sveriges företagsledare. Resultatet är bedrövliga! Endast 18 procent av företagsledarna är kvinnor! För mig som följt utvecklingen av kvinnors entreprenörskap i över 20 år är detta föga förvånande. Vi har sett en tydlig negativ trend de senaste 5-6 åren.

Enligt den årliga GEM-rapporten, ett världsomspännande forskningsprojekt som mäter och analyserar entreprenöriell aktivitet i ca 50 länder, minskade kvinnors företagande i Sverige med 30 procent det senaste året. Från redan låga nivåer på 6 procent till 4 procent. Forskningsledaren och professorn Pontus Braunderhjelms kommentar borde få alla som är intresserade av jämställdhet att slå bakut.

I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen.

Pontus Braunerhjelm, professor BTH och KTH

Sverige kan förvisso stoltsera med flera framgångsrika start-ups, men faktum är att det finns anledning att hissa varningsflaggan. Vi ligger lågt på värden som påverkar entreprenörskapet. Sverige placerar sig ungefär i mittskiktet bland höginkomstländer vad gäller entreprenörskap (TEA) och nivån har fallit de senaste åren. Och när det gäller kvinnors entreprenörskap finns det stora orosmoln, inte minst när det gäller vår okunskap.

Jag får ofta frågan om varför kvinnors företagande minskar. Det enkla svaret är att jag inte har en aning – och faktum är att det har nog ingen annan heller. Jag har hört allt från “vinster i välfärden” till att “kvinnor har sämre självförtroende”. Det finns spekulationer om ersättningar som rör föräldraledighet till att kvinnor tar mindre risk på grund av sitt östrogen. Det finns ingen hejd på gissningarna, men en seriös analys saknas. Alla driver sin tes utifrån sitt perspektiv – och utvecklingen bara fortsätter…

Entreprenörskap och företagande är viktigt för Sveriges tillväxt och utveckling. Och kvinnors företagande är viktigt för jämställdhet och maktfördelning. Det är hög tid att våra ansvariga politiker tar frågan på allvar.

Jag uppmanar näringsminster Ibrahim Baylan att tillsätta en utredning som på allvar tar reda på vad vi kan göra för att bryta den negativa trenden. Vi har en skyldighet att göra något. Att 82 % av företagsledarna är män duger inte!

Föregående

Inte bara “Vatten”

Nästa

Grattis Arbetsförmedlingen

2 kommentarer

  1. Ulla Parkkinen

    Super bra att Maria Mattson Mähl lyfter upp denna fråga. Inom välfärds- och tjänsteektorn är behoven stora av kvinnligt ledande – och företagande. Själva jobbet utförs ofta av kvinnor. Men har de lika eller tillräckligt goda möjligheter att starta och driva sina egna företag som män? Eller möter de strukturer inom banker, statliga institutioner, förvaltningar och beslutsprocesser som gör det svårare för dem? Det kanske t.o.m. finns dold diskriminering pga kön som försvårar och förhindrar. Hoppas verkligen att hela regeringen med ministern Baylan i spetsen börjar göra något åt detta och arbetar över blockgränserna med frågan!

    • Maria Mattsson Mähl

      Tack Ulla! De flesta startar förtag i de branscher där de har kunskap och kontakter. Eftersom vi har en könssegregerad arbetsmarknad så startar och driver kvinnor ofta företag i välfärdssektorn. Med tanke på hur den demografiska utvecklingen ser ut kommer vi behöva både tjänster och produkter som rör vård och omsorg. Så entreprenörskapet i dessa sektorer är kanske ännu viktigare nu än tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Producerad av digitalbyrån Salgado och Interactive Solutions.