Webfrukost med Handelskammaren

Även under en pågående kris finns det behov av att stanna upp, reflektera och fundera på vad egentligen händer. Det är inte lätt att få överblick i denna turbulenta tid. Allt går fruktansvärt snabbt. Och det påverkar oss överallt. Ett försökt att summera vad som gjorts, vad vi har lärt oss och vad som behöver göras framåt skedde under torsdagens virtuella Uppsalafrukost. Mötet arrangerades av Handelskammaren i Uppsala län och på plats var flera organisationer och entreprenörer som på olika sätt påverkat viktig beslut på nationell och lokal nivå som tillsammans ska avlasta företagen kostnader och mildra de ekonomiska effekterna av krisen. Här kommer en summering av mötet:

Deltagare i panelen:
Tomas Stavbom, regionchef Handelskammaren i Uppsala län
Lisa Thörn, VD City i samverkan Uppsala
Thomas Sonesson, entreprenör och medgrundare av Entreprenörstaden
Monica Hedberg, ordförande Företagarna Uppsala
Charlotte Da Silva, VD och grundare av Salgado och initiativtagare till Uppsala Unite
Anna-Lena Holmström, regionchef Svenskt Näringsliv
Kristoffer Klerfalk, entreprenör och medgrundare Base 10

Bakgrund
Utvecklingen av Covid-19 och dess effekter på företagen och arbetsmarknaden överträffar allt någon av oss varit med om tidigare. Företag blöder, konkurser hotar och problemen växer ju längre tiden går. Samtidigt har Uppsalas näringsliv och olika aktörer visat en styrka, kreativitet och generositet som överträffar det mesta. Många viktiga beslut har fattats som bygger på underlag, tips och vittnesmål som förmedlats av olika organisationer, företag och entreprenörer.

Frågorna vi ställer oss är: vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Och vad gör vi nu?

Reflektioner och medskick från de medverkande:
Vad har gjorts?
De flesta lyfte fram att det förts många och intensiva samtal med företagare och beslutsfattare på alla nivåer. Såväl från organisationerna (Handelskammaren, Företagarna, City i samverkan, Svenskt Näringsliv) som från beslutfattare och tjänstemän som eftersökt information och lyssnat till råd. Dessutom viktigt med tydliga röster, t ex Entreprenörsstaden, och nya initiativ som Uppsala Unite. För organisationerna har en central uppgift varit att påverka beslutsfattare så att i grunden livskraftiga företag inte går under, utan kan fortsätta och sedan agera draglok när krisen är över. Detta har också i huvudsak varit framgångsrikt hittills, även om en hel del återstår – inte minst på riksplanet.

Charlotte da Silva formulerade saken: Det har varit väldigt bra att se att det går att påverka, via organisationer och enskilda politiker, både lokalt och på riksnivå.
En samstämmig bild av att kommuner i Uppsala län agerat konstruktivt och snabbt. Thomas Sonessons formulering sammanfattar det som i princip alla talare lyfte fram:
Vi hittar samarbeten som vi kanske inte trodde fanns. Vi har länge haft problem med företagsklimat – nu skett stor förbättring. Kommuner har kommit närmare företagen och företagen kommit närmare kommuner. Det som tidigare tagit månader har nu löst sig på några veckor. Ser samtidigt stor skillnad mellan kommun (positivt) och regering (mer negativt) i både retorik och agerande gentemot företagare. Hoppas att gammal byråkrati inte återvänder nu när vi sedan ska återkomma till normalläge. Det gick faktiskt när vi verkligen ville.

Lärdomar från båda håll.
Det konstaterades att många företag varit mycket snabba på att hitta kreativa lösningar, ställa om och samtidigt hjälpa till i t ex vården – ett tydligt samhällsperspektiv och engagemang att både klara företaget och ekonomin och klara samhället, vården och bekämpa smittspridningen.

Monica Hedberg lyfte exempel på hur Företagarna kunnat förmedla kontakter och behovsbilder från Region Uppsala till företag som ställer om produktion, bidrar med personal etc.

Kristofer Klerfalk konstaterade samtidigt att det är nu i kris man kan se vilka som trycker på ”paus” och vilka som går den extra milen, är innovativa och arbetar aktivt för att rusta sig också för framtiden.
Det har också varit viktigt att nyttja nätverk nationellt och internationellt, för att få information och dra lärdom.

Lärdomar:
Tomas Stavbom inledde med makroperspektivet: Vi har ett globalt system – och det är mycket sårbart. Allt hänger ihop. Från köttmarknad i Kina till det enskilda butikerna på stan. Globala problem kräver globala lösningar.
Det talas om hållbar utveckling. Ofta fokus på social och ekologisk hållbarhet. Denna kris visar hur viktig även den ekonomiska hållbarheten är. Utan hållbar ekonomi, företag och jobb har vi ingen välfärd. 265 miljoner riskerar svält globalt.
Samstämmig bild av att Uppsala har ett mycket gott, möjligen unikt, samarbetsklimat och konstruktivt nätverkande. Här hjälps vi åt!

Lisa Thörn formulerade det träffande: Det finns mod, man är lyhörd och hjälps åt även när det är riktigt jobbigt.

Anna-Lena Holmström pekade på vikten av att både kunna förmedla korrekt bild av sakläget, även om risken då är att man låter alarmistisk, och samtidigt sprida goda exempel för att visa på vägen framåt och ingjuta mod och framtidstro.

Framåt:
Tomas Stavbom konstaterade: Krisen är inte över. Förloppet är osäkert. Fler räddningspaket krävs för att rädda företag och jobb.
Samtidigt behöver vi nu börja planera för en omstart av Uppsala. Det gäller att dra nytta av våra styrkor. Satsa offensivt på utbildning, infrastruktur och ställ om till en hållbar utveckling som rustar oss för framtiden.

Lisa Thörn lyfte fram att det kommer bli väldigt konkret gällande framtidens stadskärna: Det gäller att redan nu planera för staden efter Corona. Nu har vi otroligt många konkurser. Tomma lokaler. Vad ska vi fylla dem med och vilken stadskärna vill vi ha? City i Samverkan har börjat göra flera scenarier.

Anna-Lena Holmström lyfte fram att det återstår behov av fler paket, inte minst på riksnivå: Vi behöver ha permittering till 100 procent – har man noll intäkter behöver man ha noll kostnader.

Flera var inne på att det lokalt och regionalt nu gäller att lättnader och förenklingar inte automatiskt rullas tillbaka till det gamla, utan se vad ska vara kvar. Och hellre gå vidare med fler förbättringar, exempelvis gällande upphandlingar: ställ inte onödiga krav, ratingvillkor kommer inte kunna vara desamma.

Kristofer Klerfalk formulerade det tydligt: Man måste noggrant lyssna in behoven för små och medelstora företag, så man gör rätt saker. Inte att man tror att man vet, och kanske gör fel.

Krisen har i många fall visat på stor innovationskraft hos väldigt många – i företag, men också i myndigheter. Thomas Sonesson konstaterade: Att få igång Sverige igen kommer handla mycket om vardagsinnovation, inte bara om tech och stora uppfinningar. Utan om att i vardagen hela tiden hitta nya sätt att navigera och arbeta, med både produkter och tjänster. Entreprenörskap är nu ännu viktigare för att få Sverige på fötter.

Entreprenörspodden