Viktigt med ett gott företagsklimat i Uppsala - Socialdemokraterna

Uppsala är en fantastisk kommun att bo och verka i, men det finns också problem som vi behöver ta itu med. Vi måste bryta segregationen och knäcka gängkriminaliteten. Välfärden måste stärkas och utsläppen minska. 

Något som är avgörande för att vi ska lösa dessa samhällsutmaningar är att vi har skatteintäkter som kommer från människor som arbetar. För att fler ska komma i arbete behöver jobbtillfällen skapas genom att företag etablerar sig i Uppsala och växer. Därför är det oerhört viktigt för oss socialdemokrater att vi har ett gott företagsklimat i Uppsala. Vi har vidtagit åtgärder för att förbättra företagsklimatet, men det är uppenbart att mer behöver göras. 

Vårt mål är att det ska skapas 2000 arbetstillfällen per år i Uppsala. Det finns goda förutsättningar att uppnå målet eftersom vi har ett unikt läge genom närheten till både Arlanda och Stockholm. För de internationella företagen är närheten till Arlanda en stor fördel. Uppsala är också ett av Sveriges prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Satsningen är en mångmiljardinvestering med fokus på att utveckla hållbarhet i framkant, innovation och nyskapande. 

Klimatomställningen innebär möjligheter att skapa fler jobb. Genom att ligga i framkant i klimatomställningen stärker vi vår konkurrenskraft. Vi ska anstränga oss hårt för att företag som vill ligga i framkant i klimatomställningen väljer att etablera sig i Uppsala och tillsammans med universitetet ska vi se till att säkra kompetensförsörjningen framåt. 

Vi ska än mer stärka samarbetet mellan kommunen, universiteten, det lokala näringslivet och andra lokala aktörer för att skapa fler och bättre förutsättningar för fler och växande företag i vår kommun. Vi kommer behöva fler bostäder för att våra barn och barnbarn ska kunna flytta hemifrån. För att de som behöver anställas i våra växande företag, våra skolor och vår sjukvård ska kunna flytta hit. 

Vi behöver också öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag. Det ska vara enkelt och smidigt att ha kontakt med kommunen. Det ska finnas en väg in och man ska inte bollas runt. Bygglov och andra tillståndsärenden ska gå så snabbt som möjligt. För att företag ska kunna visa upp sina innovationer och attrahera investeringar vill vi även etablera ett showroom i kommunen. 

Vi står inför ett val där flera av partierna i Uppsala säger nej till att utveckla Uppsala. De säger nej till fyra spår, nej till statens mångmiljardsatsning på Uppsala och nej till nya bostäder. Medan vi vill ta Uppsala in i framtiden med fler bostäder, fyra spår och fler jobb säger de i praktiken nej till det. Vi behöver fyra spår till Stockholm och vi behöver bostäder som våra barn och barnbarn kan bo i. Socialdemokraterna är garanten för fyra spår till Stockholm. Det är en förutsättning för att de som pendlar in och ut från Uppsala kan ta sig till sin arbetsplats. Det är också en förutsättning för ett växande näringsliv. 

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Entreprenörspodden