Vi vill hjälpa till att lyfta företagsklimatet

Att Uppsala har väldigt svårt att utveckla ett vinnande företagsklimat är en utmaning för staden och i veckan kom ännu en bottennotering vilket är ett stort bekymmer. Både för oss entreprenörer som hindras i vår utveckling och för staden som går miste om arbetstillfällen, skatteintäkter och förbättringar. Under många år har vi varit kritiska till kommunens arbete med att skapa ett bättre företagsklimat. Något vi självklart kommer att fortsätta vara när det är motiverat. Men vi känner också att det måste finnas fler vägar att bidra till ett bättre klimat. Vi kontaktade kommunen och det ledde till fyra stycken inspelade fredagsintervjuer som vi kallar “Entreprenörsstaden special” i samarbete med Uppsala Kommun.

Där kommer vi att presentera olika branscher eller områden i företagandet som belyser framgångar , utmaningar och även potential. Första avsnittet kommer idag och handlar om Uppsalas gaming-industri. Kl 16.00 så kan ni se programmet här på vår webbsida eller på vår FB-kanal.

Entreprenörspodden