Vad kan ett till näringslivsråd åstadkomma?

Efter den artikel om näringslivsrådets bemanning där 10 av 12 var män har det debatterats friskt på sociala medier. Förutom bristerna i jämlikhet som varit ett självklart fokus hos många upprörda röster är det en del annat som man kan reflektera över.

Stefan Hanna som vill ha rollen som ordförande för rådet påstår att jag och Maria Mattson Mähl ”kampanjar” mot honom och hans näringslivsråd. Vidare upplever jag i flera kommentarer att han är den som minsann vill Uppsalas bästa. Håller man inte med Stefan Hanna är man automatiskt mot Uppsala.  Vad är det för snack? Vi har reagerat på en hel del saker som vi har annan åsikt än Stefan Hanna. Är det en kampanj mot Uppsala? Kan det vara så att Stefan Hanna helt enkelt har svårt att ta kritik?

Det är troligt att Uppsalas näringslivsklimat kommer att förbättras oavsett vad som görs. Allt annat är nästan omöjligt. Inom de områden som handlar som service och attityder är Uppsala redan bland de absolut sista.

Man kan undra vad ytterligare ett näringslivsråd skall åstadkomma? Jag upplever att det arbete vi gjort i tidigare näringslivsråd, styrgrupper och dialoger har väldigt många bra förslag. Det som hela tiden har saknats är genomförande och uppföljning. Där kan inget näringslivsråd i världen hjälpa.

Så ett förslag är att Stefan Hanna beger sig ut i nämnder och andra funktioner som har kontaktytor med företagarna och ser till att servicen och attityden förbättras. Att samla ett råd för att komma fram till vad som behöver göras tror jag är att göra om det som redan gjorts. Det unika med Uppsala är det usla genomförandet och obefintliga  uppföljningen. Det är där krafttagen skall göras och det är där den stora förbättringspotentialen finns. Ett till råd där man gör enkla saker svåra och där till stor del svaren redan finns är spel för galleriet.

Däremot finns det ett värde av att ha en dialog med näringslivet när det gäller att hantera genomförandet. Detta är vad tjänstepersonerna och politikerna bör förbättra i Uppsala Kommun:

  • Se företagare som kunder som betalar din lön. Med andra ord maximal service och lösningsfokus (som vilket kundmöte som helst).
  • Sätt dig som politiker eller tjänsteperson in i företagarens situation och behov av snabba svar.
  • Ha alltid möten med en positiv attityd.
  • Ha respekt för människan bakom företaget och gör alltid ditt bästa.
  • Se till att det är enkelt att komma till rätt person/instans.

Istället för ett näringslivsråd kan en idé vara att ha en stående punkt på Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges möten som är ”Uppsalas Företagsklimat” och när den punkten föredras bjuder man in två-tre företagare (arvoderade) som får lyssna på vilka åtgärder man gjort sedan förra mötet och hur man följer upp förbättringarna.

Slutligen: Eftersom det aldrig blir några konsekvenser för den som helt enkelt struntar i att göra sitt jobb måste tjänstepersonsansvaret komma tillbaka.

 

Entreprenörspodden