Uppsalas usla företagsklimat

Så var det dags att se hur Uppsala Kommun har lyckats med att skapa bra förutsättningar för kommunens företagare. Nog trodde jag på ett kliv uppåt, men ack vad besviken jag blev. Resultatet är en katastrof. Hur kan det bli så här illa? Plats 212 (av 290) och 17 platser längre ned än förra året och en ökenvandring sen toppåret 2012 då vi låg på plats 90.

Om vi tittar på innehållet i placeringen blir man ändå mer bestört (detta är vår placering av totalt 290 kommuner). Attityderna och servicen är en katastrof. Företagarna i Uppsala placerar politiker och tjänstemännens attityder till företagare i absoluta Sverigebotten. Kommunen får även bottenbetyg i att man konkurrerar med företagen och hur man hanterar upphandlingar. Man upplever kommunens information till företagen som riktigt dålig och den service kommunen ger som obefintlig. De enda delar som vi ligger bra till inom är Vägar/flyg/tåg, kompetens och mobilnät/bredband. Vi ligger alltså bra till där vi har liten inblandning av politiker och tjänstemän.

Vad kan nu detta bero på? För vi har ju alla förutsättningar i Uppsala. Några funderingar:
– Vi fick en ny näringslivsdirektör som även blev ansvarig för Destination Uppsala. Att sköta Uppsalas företagare på halvtid är inget bra signalvärde och påverkar säkert både mentalt och i praktiken.
– Vi har en kommun som mer än gärna konkurrerar med företagare.
Det är naturligtvis ett stort bekymmer att kommunen med skattepengar konkurrerar med Uppsalas företag och där är det uppenbart att irritationen är stor.
– Man har nästan 100 kommunikatörer. Ändå upplever företagarna att man får dålig information. Hur kan detta ske?
– Vi företagare får ofta frågan att delta på möten med kommunen “för man vill lyssna på oss”. Men ofta känns det som kommunens mål är mötet, inte resultatet och genomförande. Till sist orkar man inte sitta och delta i byråkrati utan action.
– Att det ändå “går så bra för Uppsala ” är nog en faktor som påverkar. När det går bra behöver man inte stå på tå. Tänk vad bra det skulle gå om företagsklimatet var i topp.
– Jag upplever också att man har dålig kunskap och förståelse om företagarnas villkor. Annars skulle man inte agera som man gör och hamna så uselt i rankingen och det är nog den största orsaken till Uppsalas kräftgång.

Det finns såklart massor av annat och självklart saker som också fungerar. Kommunens hantering under coronan var ett strålande exempel och det finns definitivt exempel på andra bra samarbeten. I grunden upplever jag att det finns politisk vilja och man vill verkligen göra detta bra. Men det är nog så att de saker som görs inte är rätt saker eller så stannar det vid vackra ord.

Så nu har vi ännu en gång fått skämmas för hur Uppsalas Kommun misslyckas att ge Uppsalas företagare ett bra klimat att agera i. Är det inte dags att starta en “Företagskommission” som granskar politikers och tjänstemäns service och attityder till företagen och kommer med förslag på konkreta åtgärder. Inte för att sätta dit någon, utan för att hitta brister och genomföra förbättringar. Det räcker inte med att kavla upp ärmarna ännu en gång. Det behövs ett helt nytt sätt att jobba med näringslivet och då måste politikerna vara beredda att tänka helt nytt. I slutändan är detta en alldeles för viktig fråga att inte ta på största allvar.

Entreprenörspodden