Charlotte_Skott_1Högupplöst

Uppsalas näringsliv växer tillsammans

Vårt näringsliv kan beskrivas som en pyramid, med en stark bas av vardagliga verksamheter där de flesta Uppsalaborna går till sitt arbete, en mittensektion bestående av många typer av affärstjänster och en topp bestående av exportnäringar. Detta är vår styrka, ett starkt sammanhållet näringsliv med en stor branschbredd och variation av möjligheter.
Näringsliv består av över 23 500 arbetsställen och mer än 111 500 jobb. Arbetsställen i olika organisationsformer som alla bidrar till vårt Uppsala. Uppsala, där det ska vara kul och utvecklande att leva, verka, bo och besöka.

Målet är att Uppsala ska växa med 2000 jobb per år, för att vi ska fortsätta ha samma goda grund kring utveckling framåt, då allt fler vill bo, leva och verka här i vår kommun. 
20 000 nya jobb har skapats i Uppsala senaste decenniet och Uppsalas näringsliv är som ett lagspel. 
Alla deltar, och på och omkring spelplan måste alla leverera för att laget ska vinna.

  • Exportindustrin genererar stark ekonomisk aktivitet men inte så många nya jobb och företag, vilket däremot affärstjänsterna gör. Exportindustrin har varit drivande i återhämtningen efter pandemin.
  • Exportindustri och affärstjänster har blivit viktigare för näringslivets tillväxt i Uppsala på senare år och stod för 50% av näringslivets omsättning samt 46% av de anställda år 2020. Affärstjänsterna har en nära koppling till och följer med viss fördröjning exportindustrin.
  • De vardagliga verksamheterna dominerar, framför allt i anställda, och följer i stort befolkningsutvecklingen, här går det flesta Uppsalaborna till jobbet. De utgör basen i näringslivet och får vardagen att fungera för boende, besökare och verksamheter, och har stått för merparten (65 %) av jobbtillväxten 2010–2020. Vardagliga verksamheter drabbades hårt under pandemin.

Att vara i ett flow, eller helt enkelt bara känna en känsla av wow… Våren 2022 går att beskriva på många sätt. Som när sådant som vi i bred samverkan har arbetat för under många år plötsligt blir verklighet. För bara några veckor sedan var det en sådan dag när beskedet kom att det verkligen blir fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Ett beslut som betyder fler möjligheter och robusthet i vår så viktiga infrastruktur och möjliggörande för goda kommunikationer för fortsatt tillväxt.
Att vi återstartat starkt efter pandemin visar siffror i flöden i Uppsalas citykärna där vi under våren ligger över siffrorna för 2019, före pandemin. Vi har en fantastisk Citykärna, för både Uppsalabor och besökare. Även statistiken för gästnätter i kommunen visar plus under våren jämfört med 2019. Vi har haft en vår fylld av evenemang, konserter, möten och många positiva besked bland annat i form av första detaljplan kring Främre Boländerna, Uppsalas nya ”central business district”, och flera aviserade expansionsinvesteringar i miljardklassen i redan etablerade bolag. Vi har invigt Nya Ångström, en kreativ och tvärvetenskaplig plats för forskning och utbildning som en del av framtiden. 
Men orosmoln i form av omvärldsfaktorer på grund av världsläget märks tydligt i vårt näringsliv, framför allt i form av brister i leverantörskedjor och stigande priser. Kompetensbristen är också en stor utmaning, i stort sett i alla branscher.

Att fånga möjligheter samtidigt som vi hanterar utmaningar är vardag. Vi fokuserar på det vi kan förändra och förbättra. Vi mäter och följer många undersökningar. Ett mått är vår Näringslivsanalys där vi ser antal arbetstillfällen, förädlingsvärde, omsättningstillväxt samt marginaler i företagen i Uppsala kommun. Vi följer Svenskt Näringslivs ranking och enkätsvar, en årlig undersökning som mäter samhällsutmaningar som trygghet men också upplevelsen av vår service. Vi följer också vår egen förmåga som verksamhet via NKI, nöjd – kund – index, som stöd i vår egen kommunala organisation. Vi mäter och analyserar, samt förbättrar. Vi har tillsammans de senaste åren förflyttat oss i flera frågor, samtidigt som nya samhällsutmaningar tillkommer.

Och i slutändan handlar allt om oss som invånare och människor, vårt samspel tillsammans.
Som kommun ska vi vara en god affärspart till hela vårt näringsliv, oavsett bransch, samt skapa bästa förutsättningar för gemensam utveckling. Vi har tillsammans jobbat fram en handlingsplan för näringslivet för 2021–2023, en plan med de utvecklingsområden vi identifierat gemensamt mellan kommun och näringsliv och som gäller alla delar i vår näringslivspyramid. Vår kommunala organisation består av många kompetenser inom förvaltningar och bolag, som på olika sätt bidrar till näringslivet. Integrerat näringslivsarbete är målet, där vi är en bra affärspart till varandra.
Att prata med varandra i stället för om varandra är mitt mantra. Vi kan gemensamt formulera strategier och handlingsplaner oavsett om vi är i kommunalorganisation eller privat bolag. Vi arbetar med fakta tillsammans, men till slut är det helhetsupplevelsen vi minns. Att vi ser varandra och förstår varandras förutsättningar. Med dialog, en stor portion nyfikenhet samt mod.
Att ta en kaffe ihop och bara lyssna på varandra är fantastiskt utvecklande. Ofta förvånas jag av hur mycket ny kunskap och nya möjligheter som kan komma från 15 minuters fika. Vi har alla olika vardagar, med olika kunskapsbaser och det är just det som ger möjligheterna, och på bästa sätt skapar tydliga långsiktiga förutsättningar.
Uppsala är en entreprenörsstad. Och vi har alla möjligheter att som entreprenörer och intraprenörer bidra till och utveckla vårt Uppsala.
Flera av oss nu går mot välförtjänt semesterledighet samtidigt som andra ökar andra takten och går in i högsäsong. Oavsett hur just din verksamhet ser ut så vill jag önska dig en riktigt härlig sommar och passa på att påminna om att vi på kommunens näringslivsavdelning finns tillgängliga hela sommaren om du vill komma i kontakt med oss på naringsliv@uppsala.se

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala Kommun

Entreprenörspodden