Uppsalas Företagsakut

Mohamad_Hassan, AMN

Uppsala kommun gör just nu allt för att hjälpa företagare i dessa Corona-tider. En åtgärd av många är den nyetablerade Företagsakuten. Det är en satsning Uppsala gör tillsammans med UIC (Uppsala Innovation Center). UIC är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer och således en aktör med mycket goda resultat och gott renommé. UIC bidrar till att fler Uppsalabaserade tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas.

Upplägget med Företagsakuten är att företag via digitala
kanaler får upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning och handledning från
erfarna experter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om att ta fram
handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter, personal, juridiskt stöd
och att ställa om affärsmodellen. Nu när regeringen har aviserat många
åtgärdspaket får företagen även vägledning i hur de kan ansöka om statliga
stödåtgärder. Kontakten med Företagsakuten måste självklart bygga på tillit och
respekt och därför har rådgivarna tystnadsplikt och sekretess. Alla förslag och
råd är just råd och förslag. Det avgörande ligger kvar hos företagen som själva
fattar beslut om hur de ska agera utifrån respektive företagssituation.

Vilka kan vända sig till Företagsakuten? Företag, oavsett
bransch, med säte och verksamhet i Uppsala med upp till 50 anställda, som har,
eller riskerar att få, ekonomiska problem. Vi följer rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten och underlättar kontakt genom att mötena sker digitalt. Det
gör också att öppettiderna blir mer generösa: vardagar mellan 8.00 och 20.00.

Just nu verkar många företag under en press som världen
aldrig har varit med om i modern tid. Allt vi kan göra från kommunens sida för
att underlätta, ska vi göra. Vi behöver ett näringsliv för att kunna ha skolor,
vård och omsorg i framtiden. I länken nedan hittar du mer information om
Företagsakuten och andra beslut som kommunen har fattat. Igår fattade vi bland
annat beslut om att sänka parkeringsavgiften i city till en krona. Läs mer om
varför, i länken nedan.

Jag är både politiker och företagare och hämtar information
och inspiration från min egen vardag. Men jag behöver mer input om hur vi kan
göra det lättare för er företagare. Hör gärna av er till mig om ni har förslag
på hur Uppsala (företag och samhälle) ska klara sig ur denna hemska kris.

Företagsakuten

https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset/#foretagsakuten

Olika
företagsinriktade beslut av kommunen

https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset/#stod-till-naringslivet

Mohamad Hassan

Kommunalråd för liberalerna med ansvar för bland annat företagare

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden 

Entreprenörspodden