Uppsala på plats 258 av 290

Var fjärde skattekrona i Uppsala kommun kommer från en småföretagare (ett företag som har färre än 50 anställda). För närvarande arbetar 38 973 personer i de små företagen i Uppsala kommun. 32 procent av samtliga jobb i kommunen finns i småföretag och lägger man till större företag som finner man att 56 procent av jobben finns i privatägda företag.

Det jobbar alltså fler personer i privat sektor än i offentlig sektor i Uppsala kommun. Detta trots att det finns två stora universitet, flera statliga verk och en stor kommunal verksamhet. Med andra ord är Uppsalas företagsklimat ingen liten fråga. Den är avgörande för Uppsalas arbetsmarknad och för Uppsalas skatteintäkter – det som i sin tur påverkar kvalitén inom skola, vård och omsorg.

Uppsalas företagsklimat befinner sig på ett sluttande plan enligt Svenskt näringslivs årliga mätning. Uppsala har ramlat ned från plats 90 (2012) till plats 212 (2020), trots att staden har god tillgång till kompetens, närheten till Arlanda och Stockholm samt en massa andra fördelar. Det är bekymmersamt.

Ett dåligt företagsklimat påverkar inte bara företagaren. Det påverkar även skatteintäkter och jobbtillfällen.

Nu är det snart dags att återstarta ekonomin efter den käftsmäll som pandemin innebar. Då måste vi ha fokus på småföretagen. För vi vet att det är där 4 av 5 jobb skapas.

Nyligen presenterade Företagarna en rapport som visar läget i Sveriges olika kommuner. Uppsala ligger på plats 258 av 290 av hur stor andel skatteintäkter som kommer från småföretag. Det betyder alltså att Uppsala har en gigantisk potential (läs intäktskälla) om vi kunde få småföretagen att blomstra. Och det fina är att Företagarna har gjort en lista över vad som behöver göras… Föga förvånande är punkterna som står här exakt samma som företagarna i kommunen tjatat om i många år. Det är verkligen dags att ta itu med detta.

Åtgärder som kan genomföras ute i kommunerna:

  • Vässa den kommunala servicen mot företagen. Ett positivt bemötande främjar entreprenörskap och bidrar till kommunens utveckling.
  • Konkurrensutsätt mer av den kommunala verksamheten. Höj direktupphandlingsgränsen, dela upp större upphandlingar och ta fram och implementera en långsiktig upphandlingsplan.
  • Inför efterhandsdebitering inom fler områden än livsmedelskontroll och utöka kommunala tjänstegarantier gentemot företag.
  • Förbättra dialogen med näringslivet gällande bygg- och infrastrukturplanering.
  • Integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet och stärk upp med kommunala ordningsvakter.

Entreprenörspodden