“Tillsammans” gällde inte oss?

Många kände lättnad när regeringen presenterade jättepaketen som skulle stödja Sveriges företag. Detta skall vi klara “tillsammans” sa statsministern. 100-tals miljarder som skulle hjälpa företagen att överleva krisen och minska riskerna för konkurser och att jobb försvinner. Efter att siffrorna granskats och fler och fler insett vad de egentligen handlar om kan man besviket se att stödet inte kommer att hjälpa småföretagen över huvud taget. Förutom att staten tar ansvar för sjukskrivningarna är det i stort sett noll.

Nu börjar även informationen komma fram gällande permitteringar och på Tillväxtverkets hemsida står följande:

“Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Detta inkluderar också ägare.”

Så var det alltså när vi skall rädda landet tillsammans. Alla utom ägare och familjerna runt företagen ingår i tillsammans. Många av småföretagarna är just familjen. Är det någon som kan tolka regler och stöd annat än att småföretagare i allmänhet och familjeföretagare i synnerhet inte ingår i regeringens enorma stöd och att tillsammans inte gäller här.

Om ingen dramatisk förändring sker exakt NU, kommer vi att se massor av onödiga konkurser i sunda företag. En ren gissning är att vi har mellan 300-400.000 aktiva småföretag. Jag tror upp till 10% är borta under 2020 om inget görs. Det är dags att man slutar diskriminera företagaren och hjälper på riktigt.

Även om permitteringar inte löser så mycket av problemen för småföretagen så upplever jag att signalvärdet är väldigt starkt om hur man ser på oss företagare.

Entreprenörspodden