Stargrind: Uppsalas nästa generation tech-entreprenörer & digitala talanger

Tillsammans med Uppsala kommun och en rad innovations- och talanghubbar, så drar det nya lokala tech-entreprenörsprogrammet Stargrind igång nu till hösten 2020 i Uppsala.

Programmet pågår 17 aug – 25 jan och består av efter-arbetstid- och veckovis arrangerade föreläsningar, workshops och besök runtomkring i Uppsala. Programmet är kostnadsfritt och vem som helst mellan 18-32 år kan söka. Utöver att programmet hålls på engelska så krävs ingen tidigare erfarenhet. Deltagarna introduceras till Uppsalas fantastiska innovation- och företagshubbar, hur man som individ kan använda sig av dessa i sin tech-entreprenörskapsresa. Genom aktiviteterna kommer deltagarna också att nätverka med- och lära från entreprenörer. Genomgå gruppträning i affärsutveckling, teknik trender och programmering.  Man får även individuell coachning och matchas ihop med mentorer.

Entreprenörsstaden Uppsala är såklart en av samarbetspartnerna. Från och med 30:e september i år kommer Entreprenörsstaden arrangeras som publikt nätverksevenemang tillsammans med Stargrind på Base10 den sista onsdagen varje månad. Så se till att hålla utkik för programinnehåll!

Uppsalaentreprenören och initiativtagaren till projektet Juan Carlos Mauritz.

Den pågående pandemin har accelererat många pågående trender. Från tekniktillämpning och global konkurrens. Till ökad sysslolöshet och utanförskap. Samtidigt påverkar klimatförändringar samtliga ovanstående. Oavsett utmaning stavas lösningarna ofta teknik och entreprenörskap. Nu som innan pandemin behövs det mer av båda. Och visst finns det gott om hungriga, smarta Uppsalabor som kan ta sig an utmaningen! Stargrind vill bidra till just det, att fler Uppsalabor blir tech-entreprenörer. Fler personer som genom teknik och entreprenörskap kan hitta lösningar, skapa värden och vända utmaningar till möjligheter.

Viljan att göra skillnad och samtidigt bygga sig en stabil framtid finns i var människa. Här i Uppsala har vi också de bästa förutsättningarna att tillåta fler Uppsalabor att göra just det. Uppsala har världsledande innovations hubbar i våra universitet och inkubatorer. Världskända historiska- såväl som samtida inspiratörer finns i Anders Celsius och Dag Hammarskjöld, Marie Strømme, Hans Rosling och Niklas Zennström för att nämna några. Vi är en stor men liten stad var allt detta rimligtvis är mer tillgängligt än i andra större städer. Sist men inte minst har Uppsala bra kopplingar internationellt. Varigenom vi kan skala våra lösningar och ha global verkan.

Med Stargrind vill vi göra dessa miljöer och kanaler mer tillgängliga och relaterbara för fler Uppsalabor. Detta genom ett termins-bundet och återkommande tech-entreprenörskapsprogram. 20 Uppsalabor väljs ut per termin att gå programmet som ett team. 70% av aktiviteterna är dessutom öppna för allmänheten så att fler kan involveras. Genom Stargrind vill vi ytterligare demokratisera de framgångar och fantastiska möjligheter som ekosystemet i Uppsala kan erbjuda.

I Stargrind vill vi vara med och möta stora samhällsutmaningar som klimatförändring, integration, ökande arbetsmarknadskrav på teknikkunskaper och färre fasta anställningar. Vi hoppas även att vi genom programmet och dess deltagare, ytterligare skall luckra upp gränser mellan t.ex. gymnasie, universitet, arbetssökande och näringsliv. För att framtidssäkra oss mot utmaningarna och mala fram fler tech-entreprenörer och digitala talanger snabbare, måste vi göra det bästa vi har mer tillgängligt för fler. Vi nyttjar och korsbefruktar existerande ramverk, behov och resurser. Det är vad vi försöker åstadkomma med Stargrind.

Så känner du någon eller är du själv bland Uppsalas nästa generation tech-entreprenörer och digitala talanger? Då ska du söka Stargind! Den första uttagningsrundan är den 25:e juni. Så in på hemsidan, läs mer och ansök innan dess!

www.stargrind.se

Entreprenörspodden