Ständiga bakslag för entreprenörskapet i Uppsala

Idag skriver min bloggkompis Maria Mattsson Mähl om detta klavertramp som UNT rapporterade om härom dagen. Jag kan inte annat än hålla med. Pinsamt helt enkelt.

Samtidigt finns det fler vinklingar på det fria fall som företagsklimatet haft under många år av vänsterstyre. Därför blev det en smärre chock när det uttalat företagarvänliga partiet UP vände sig till vänstern. I stort sett alla företagare jag pratar med känner sig svikna av Hanna & Co. Detta trots alla möjliga inlägg från UP på hur fantastiskt det är för Uppsalaborna med deras valtekniska samverkan. Att det nu presenteras ännu ett näringslivsråd var ju ingen överraskning. Frågan är om det löser problemen.

Under de senaste mandatperioderna har många initiativ tagits för ett bättre företagsklimat. Bland annat har jag engagerat mig i ett tidigare näringslivsråd, deltagit både i styrgrupper med kommunstyrelsen och näringslivsenheten samt politiskt mentorskap. Alla nickar och håller med men inget har blivit bättre.
Att starta ytterligare ett näringslivsråd känns som att gör man samma sak får man samma resultat, eller sämre.

När det gäller företagares deltagande i kommunens olika råd eller andra engagemang har de vad jag vet aldrig arvoderats.  Varför anses företagares tid inte vara värd att arvodera när alla från kommunen har betalt för arbetet? Blir det skillnad nu eller förväntas engagerade företagare fortsätta bjuda kommunen sin tid?

Att vi företagare deltar i diskussioner med politiker är bra. Se bara till att det inte blir ett till råd där vi företagare blir gisslan och att ni säger att ”vi pratat med er”. Det måste bli action och det borde va allt från en stående punkt på kommunstyrelsens möten till tydligt ansvar i nämnderna. Och allra viktigast är de personer som möter oss företagare. Annars är det bara ett spel för gallerierna.

När det kommer till mina möten med politiker från alla partier, har alla sagt att sig vara positiva när det gäller företagande. I vår serie (Entreprenörsstaden Uppsala) innan valet där alla partier fick presentera vad de skulle göra för ett bättre företagsklimat fanns det vilja från alla håll. Men frågan är hur stor viljan är hos de styrande partierna när det kommer till handling? Jag har ställt frågan förr – hur ofta nämns orden ”företagare och företagsklimat” i kommunstyrelsen. När man letar i protokollen från kommunstyrelsens senaste möten finns beslutet om Näringslivsråd med, men i övrigt är det glest på agendorna. Om man tar detta på allvar är ”företagsklimatet” självklart en stående punkt på kommunstyrelsens agenda.

Slutligen kommer vi ändå kanske att kunna se en förbättring framöver. Men det behöver nödvändigtvis inte bero på att kommunens företagsklimat blivit bättre, det beror troligen på att vi inte kan sjunka lägre.

https://www.uppsala.se/contentassets/be6d3c62845a414784945066cdc4f5d9/15.-inrattande-av-naringslivsradet.pdf

 

 

 

Entreprenörspodden