Se hit alla företagare!

Det här är ett upprop till alla företagare och ideella krafter. Vi behöver säkerställa att det finns utrustning på Akademiska sjukhuset och kanske kan den här webbportalen fungera som stöd och kontaktyta.

De saker som det är mest behov av är:

  1. Munskydd
  2. Andningsskydd FFP2
  3. Andningskydd FFP3
  4. Plastförkläden
  5. Skyddsrockar i
    plastmaterial
  6. Testpinnar
  7. Handsprit
  8. Ytdesinfektion

Kan du hjälpa till?

Skriv dina kontaktuppgifter och vad du kan bistå med i kommentarfältet nedan. Regionråd Malin Sjöberg Högrell kommer att hjälpa oss bevaka och koppla ihop din information med rätt person. Stort tack Lisa Pelling för att du hörde av dig till oss med denna idé.

/Maria Mattsson Mähl

Här är mer info:

Vill du ha mer information finns bland annat dessa länkar:

Kemikalieinspektionen har en föredömlig sida “Tillverka eller importera handdesinfektionsmedel, vilka regler gäller?”
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/vanliga-fragor-om-desinfektionsmedel-och-coronavirus

Arbetsmiljöverket har en instruktion (publicerades igår) “Ansökan om tillfälligt tillstånd för tillverkare och importörer av personlig skyddsutrustning”
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning/ansokan-om-tillfalligt-tillstand/

Svenska institutet för Standarder (SIS) har också bra: “Standarder i kampen mot covid-19:
Som en följd av coronautbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt vissa europeiska och globala standarder som används i samband med covid-19-pandemin.”
https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/protective-and-medical-devices-standards/

Entreprenörspodden