Så återstartar vi Sverige

I torsdags kväll hade Liberalerna ett extrainsatt möte för partistyrelsen där man bland annat beslutade att skicka ut en enkät till alla medlemmarna för att ta reda på vad de tror blir viktigt när Sverige ska starta upp igen efter corona-krisen. Även andra kommer att få möjlighet att inkomma med synpunkter som tankesmedjor, branschorganisationer och fackförbund.

Det är inte självklart att en partistyrelse ska skicka ut enkäter. Det finns stadgar och formella riktlinjer för hur ett parti ska inhämta input från sina medlemmar. Men nya tider kräver nya grepp. Den bild som är självklar i riksdagens korridorer är sannolikt inte densamma i Rinkeby eller Umeå. Och hur håller man örat mot marken när allt går så fort?

Personligen tror jag att Sverige måste rikta in sig på tre faser:

  1. Den initiala krishanteringen som handlar om att hantera de utmaningar som vi ser på kort sikt inom sjukvården och näringslivet
  2. Hur vi aktiverar och stimulerar efterfrågan för återskapa en vardag igen samt
  3. Hur vi skapar förutsättningar för att pressa tillbaka den extremt höga arbetslöshet som lär följa i bakvattnet av den situation vi nu ser

Att ställa frågor och ha en öppen process kring hur man formar och kommunicerar sin politik kan antingen tolkas som att ledningen är svag och saknar idéer. Eller också kan man tolka det som att ledningen är stark och trygg i partiets politik, men vill ha input från andra än dem som tillhör partitoppen. Jag är övertygad om att det senare är en framgångsmelodi.

Svensk demokrati är en trögrörlig företeelse. Men den senaste tiden har både myndigheter och politiker visat på ovanlig handlingskraft. Människors hälsa har varit viktigare än byråkratiska processer. Förhoppningsvis kan vi behålla delar av detta när vi så småningom återgår till det normala igen. Sannolikt står vi inför ett paradigmskifte där samarbete, ökat tempo, digitalisering och globalisering har fått en helt annan innebörd än den vi är vana vid.

Vinnare i det nya landskapet kommer att vara den eller de som klarar av att leda och manövrera i det nya. För en sak är säker – när den här krisen är över kommer vi att konstatera att det är mycket som har förändrats på kort tid.

Entreprenörspodden