Proffs på ekonomi reder ut

Eget kapital och styrelsens ansvar – extra viktigt i Coronatider!

Efterfrågan på många (alla …) produkter och tjänster har eller kommer att sjunka till nivåer som man aldrig tidigare upplevt. Utan försäljning och intäkter men med bibehållna kostnader kommer många bolags verksamheter och finansiella balans att utsättas för utmaningar. En grundförutsättning för ett företags fortlevnad är ju att verksamheten i ett kort perspektiv kan visa att den bedrivs enligt Fortlevnadsprincipen (Going concern), dvs att den förutsätts kunna fortsätta sin verksamhet under 12 månader.

I ett aktiebolag är det styrelsen som bär ansvaret och har skyldigheter att agera när nya förutsättningar dyker upp. Coronavirusets påverkan på verksamheter är ett konkret exempel på att det nu kommer att krävas krafttag för att undvika en katastrof. VD och styrelse måste agera för att lägga upp en plan med såväl en lång men framför allt en kort tidshorisont för att klara och kanske ”överleva” detta.

De flesta verksamheter bedrivs i form av ett aktiebolag (AB) som, förenklat, består av en samling tillgångar, olika former av skulder samt ett Eget kapital (EK), vilket styrelsen har som uppgift att löpande ha kontroll på och vårda. EK är alltså skillnaden mellan bolagets tillgångar och dess skulder och utgör den ”buffert” som bolaget har vid ett aktuellt tillfälle. I dessa tider kommer kostnaderna för många att vara större än intäkterna, vilket kommer att minska bolagets tillgångar och således också dess EK. När bolagets EK riskerar att minska gäller det för styrelsen att i god tid ha en handlingsplan för att undvika obestånd som kan leda till att styrelsen får ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

Vad bör då styrelsen tänka på nu när goda råd är dyra?

Aktiebolagslagen säger att om det finns skäl att anta att bolagets EK understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet skall styrelsen upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. Detta innebär lite förenklat att styrelsen ansvarar för att till exempel den ekonomiansvarige tar fram en avstämd balansräkning som revisorn granskar och där bolagets dagsaktuella EK framgår.
Om den visar att bolagets EK understiger hälften av registrerat aktiekapital hänskjuts frågan om bolaget skall likvideras till ägarna. Ägarna har då möjlighet att likvidera bolaget eller, som är det smartaste i nuvarande situation, välja att verksamheten drivs vidare i åtta månader. Under dessa månader har då styrelsen möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att rädda verksamheten utan att riskera få ett personligt ansvar. Om det inte lyckas så måste styrelsen inom åtta månader dra i handbromsen och likvidera bolaget eller begära det i konkurs. Men om det däremot går bra och verksamheten klarar sig igenom Coronakrisen, så öppnas alla dörrar till möjlig framgång och lönsamhet igen.

Om bolaget och styrelsen hamnar i ovan nämnt läge och har åtta månader på sig att få fart på verksamheten igen så gäller det att vara kreativ och eftertänksam. Några tips för styrelsen kan vara att:

Om intäkterna uteblir så måste styrelsen se vad som går att göra med bolagets kostnader.
– Försöka hitta alternativa former för att lägga om verksamheten och hitta ”nya intäkter”. Var kreativ och tänk i nya banor.
– Förhandla med banken, hyresvärden, leasingbolaget och andra leverantörer.
– Personalkostnaden är alltid väsentlig. Just nu är det enklaste att utnyttja de möjligheter som finns att korttidspermittera personal. Hjälper inte det är varsla om uppsägning pga arbetsbrist nödvändigt.
– Gör en realistisk prognos eller budget för att få en överblick över kommande månader.
– Om det ser riktigt mörkt ut kan det vara en möjlighet att ansöka om Företagsrekonstruktion, vilket innebär att en rekonstruktör utses som har till uppgift att hitta lösningar för hur verksamheten kan räddas från att hamna i konkurs.

Det som är allra viktigast nu är att inte bara sitta still i båten och vänta utan att agera på alla vis för att rädda verksamheter från likvidation eller konkurs. Ingen vet hur länge Coronaviruset tänker stanna och bråka med oss, men alla vet att det någon gång framöver kommer en ljusning där vi återgår till alla fina möjligheter som just Er verksamhet har.

Rikard Rönnblom
Godkänd Revisor/Partner
www.bdo.se

Entreprenörspodden