Otroligt provocerande med sex timmars arbetsdag

Återigen är diskussionen uppe om att man skall arbeta mindre än 40 timmar per vecka. Förutom att jag inte kan se några som helst ekonomiska möjligheter känns det otroligt provocerande mot oss småföretagare. Jag som under större delen av mitt liv längtat efter att bara jobba åtta timmar per dag, ibland ha en ledig dag i veckan och lite semester.

Men om vi börjar med slagorden – ”sex timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Inte alltför förvånande att det stod på plakat när vänstern demonstrerade på första maj. Att skriva det på ett plakat kan bevisligen vem som helst göra, men hur skall det fungera? Att jobba 25% mindre utan att få lägre lön är för de allra flesta en helt omöjlig ekvation. Men visst låter det bra och någon annan ska betala och då måste man mena arbetsgivaren. Eftersom de allra flesta arbetsgivare är småföretagare så är det med andra ord någon annan som skall arbeta mer för att få ekvationen att gå ihop.

På väldigt många arbetsplatser kan man inte dra ned på bemanningen såsom i butiker, på sjukhus, hos polisen eller i skolor samt på väldigt många andra arbetsplatser som ser till att vardagen fungerar för oss övriga medborgare. När det är timmar som måste genomföras blir varje neddragning med bibehållen lön en kostnad. Det borde vem som helst kunna räkna ut och då måste kalaset betalas.

I argumenten nu när vänstern har detta som ett krav påstår man att produktiviteten ökat enormt sedan vi införde 40 timmars vecka. Det stämmer, men man glömmer att även vår levnadsstandard ökat enormt. Det kan kanske hänga ihop…

Att vissa branscher kan dra nytta av AI och andra effektiviseringar är inte samma sak som att andra kan göra det. Det är lätt att glömma bort att det är vårt gemensamma slit som gör att vi kan ha en fungerande välfärd och att nya jobb skapas, innovationer bidrar till utveckling och naturligtvis kommer ingenting gratis.

Att just tro att saker kommer gratis är välbekanta slagord som är otroligt provocerande. Tvärtom kommer i stort sett ingenting gratis. Möjligtvis det kan något uppfattas gratis för någon, men för att det skall bli gratis måste någon annan göra jobbet.

Kontentan av detta otroligt provocerande budskap med ”sex timmars arbetsdag med bibehållen lön” är att någon annan skall arbeta mer för att finansiera de som inte vill göra det. För hur mycket man än pratar om förmåner så skapas de bara av hårt arbete. Inte ens de mest okunniga kravställarna har en sedelpress i källaren som löser problemen.

Entreprenörspodden