Obalansen i LAS

Utmaningen med att göra nödvändiga förändringar i LAS har redan blivit en het debatt. Men troligen viktigare än någonsin. De flesta är nog övertygade om att nystarten för Sverige är helt beroende av småföretagare och entreprenörskap. I det perspektivet kommer en förändring av LAS att vara väldigt viktig.

Debatten är het och det klart att ingen vill släppa ifrån sig makt man tillskansat sig. För just det är nog en huvudorsak. Genom ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kommer naturligtvis fackets makt att minska. Men jag tror det är helt nödvändigt för att Sverige skall fortsätta utvecklas.

Min uppfattning är att facket passar alldeles utmärkt när man skall förhandla med stora företag som har fackombud och HR-funktioner. Samma gäller när Svenskt Näringsliv och LO skall förhandla och komma överens. Visst har man olika åsikter, men man har väl uppbyggda organisationer och där finns en bra maktbalans. Men det här är ju inte hela bilden av Sverige idag och definitivt inte hur småföretagaren har det.

Numera skapas de nya jobben i Sverige av ca 1 miljon småföretag. Företag som skapar massor av nya jobb och de flesta kommer aldrig att bli ett nytt Volvo eller Sandvik. När dessa företagare möter facket kan man tala om obalans. Facket med sina enorma resurser och en småföretagare som inte har en chans om det skall bli en tvist. Man hotar med stora skadestånd och man driver ofta frågor till sin spets. Även om företagaren vet man har rätt har man inte råd med långa processer. Förhoppningsvis kan det bli bättre balans med ett modernare LAS, som även gör att småföretagaren får en chans att hantera utmaningar i organisationen på ett rimligt sätt.

För en sak skall man vara medveten om. För småföretagaren är medarbetarna den absolut viktigaste och mest värdefulla resursen. En resurs som man verkligen vill vårda och vara rädd om. Men när det inte fungerar måste det finnas vägar ur samarbetet på ett rimligt sätt. Inte bara för arbetstagaren utan för företagets och övriga medarbetares skull.

Entreprenörspodden