Nyheter från Stargrind på Entreprenörsstaden

Samarbetsprojektet Stargrins kommer nu att vara en av våra stående gästbloggare. Här kommer första inlägget signerat Juan Carlos Mauritz med en bild från ett av Stargrinds event 2020.

Demokratisera Tech- & Entreprenörs Sverige 

Nyckeln till att framtidssäkra Sveriges välstånd och globala konkurrenskraft stavas fler tech-talanger och tech-entreprenörer.

För att öka antalet av dessa behöver vi demokratisera våra Svenska tech- och entreprenörsmiljöer, tillsammans med de internationella kanaler och möjligheter som dessa är kopplade till. Vi måste göra dessa miljöer mer tillgängliga för fler, i tidigare stadier. Det är inte en självklarhet att man som ung eller nyinflyttad alltid känner sig önskvärd eller att man på egen hand vågar ta kontakt. Här behövs det fler kanaler och alternativ för att fler ska få chansen att bli inspirerade och se möjligheter för sig själva och samhället.

Med stöd från Uppsala kommun, fortsätter Entreprenörsstaden och Stargrind den kommande våren tillsammans med en rad Uppsala aktörer att bidra till detta viktiga uppdrag.

Men vi behöver dig för att lyckas!

Teknik / entreprenörskap / affärsutveckling / programmering / problemlösning

Tilltalas du av en eller flera ovanstående? Sök Stargrind våren 2021!

Vi vill hjälpa dig att bli framgångsrik som antingen tech-entreprenör, innovatör eller programmerare.

Stargrind är en tech-talang- & entreprenörskapsträning i Uppsala. Programmet sträcker sig över fyra månader varje termin. Med en kvällsaktivitet i veckan. Du arbetar tillsammans med andra deltagare och tränas i tech-entreprenörskap, innovation eller programmering. Du får även träffa både tech-entreprenörer och teknikutvecklare. Samt besöka Uppsalas tech- och entreprenörs-hubbar där olika workshops arrangeras.

Vi arrangerar två program vilka man kan söka tillsammans eller separat:

1.     Tech & Entreprenörskap (ålderskrav: 18-32 år)

2.     Programmering (ålderskrav: 16+ år)

Under pandemin hålls samtliga aktiviteter via Zoom.

Observera, det behövs ingen tidigare erfarenhet eller utbildning för att delta i ett eller båda av Stargrindsprogram. Din resa kan starta med oss eller så kan vi hjälpa dig vidare med vad du redan påbörjat. Viktigast är att du är driven, intresserad och engagerad att professionellt utveckla dig själv. Att du känner ett sug efter att skapa något, bidra till- och vill vara i framkant av den framtida teknologiska utvecklingen. 

Stargrinds tech och entreprenörskapsprogram finns till för att hjälpa dig konkretisera dina tankar och komma igång med att göra verklighet av dina karriärdrömmar.

Målet är att du i slutet av programmet ska ha en konkret handlingsplan med tydligt formulerade målsättningar för de efterföljande kommande sex månaderna. Baserat på dina behov kopplar vi ihop dig med olika resurser och nätverk som finns i- och bortom Uppsala. Vi matchar även ihop dig med en personlig mentor som under sex månader kan bidra till din fortsatta resa efter Stargrind. Kanske träffar du även i Stargrind din medgrundare för ditt framtida projekt!

Följ den här länken för att läsa mer om de två olika programmen och ta reda på hur du ansöker.
Sista ansökningsdatumet för vårens kurser är den 25:e januari:

https://stargrind.se/programme.html

Entreprenörspodden