Nu åker vi… Förändring på G

Det har knappast undgått någon att LAS skulle reformeras. Men få förstod nog vad diskussionen egentligen handlade om. Lyssnade man på vänsterdebattörer lät det som om all anställningstrygghet skulle försvinna. Och när Svenskt näringsliv och PTK presenterade sin överenskommelse handlade diskussionen mest om varför inte LO kunde ställa sig bakom. Att IF Metall och Kommunal till slut valde att ansluta är inte särskilt förvånande. Arbetsmarknaden är föränderlig och de är kloka nog att se hur dessa förändringar faktiskt gagnar Sverige.

I helgen har jag ägnat tid åt de dokument som regeringen skickat ut på remiss för att inhämta synpunkter. Som medlem i Kompetensföretagen Almega får även jag ge min input. Det är två promemorior som är utskickade:

  • Den ena promemorian föreslår en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd för personer som riskerar att hamna i arbetslöshet. Modellen finns redan idag, men omfattar i praktiken endast de arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
  • Den andra promemorian har utarbetats inom Utbildningsdepartementet och där föreslås ett nytt offentligt studiestödssystem för dem som behöver studera för att byta yrkeskarriär mitt i livet.

Det finns mycket som är bra i det material som är utskickat. Egentligen har jag bara några övergripande reflektioner.

När det gäller omställningsorganisationer finns redan ett 50-tal sådana, där TRR och TSL är de mest kända. Nu skapar vi ytterligare en omställningsorganisation och frågan är om det inte är ett stort underkännande av Arbetsförmedlingen att vi behöver bygga upp parallella system för att samhället inte litar på att människor kan få hjälp av den ansvariga myndigheten om de blir arbetssökande.

När det gäller studiestöd har vi redan Sverige ett system med CSN som svenskarna känner väl till. Jag hoppas verkligen att man kommer att se studiestödet som en del i denna verksamhet så att vi inte skapar mer förvirring för svenska medborgare. Enkelhet och tydlighet ska inte underskattas.

Sammanfattningsvis kan man ändå säga att mycket på gång. Reformeringen av LAS och Arbetsförmedlingen har media lyft fram, men faktum är att hela den svenska arbetsmarknadspolitiken är under omgörning. Vi får se vad som kommer att läggas på Riksdagens bord i höst, men spontant tror jag att det mesta kommer att gå igenom.

Det blir en spännande höst för en arbetsmarknadsnörd.

Entreprenörspodden