Näringslivspolitik som främjar företagandet - Miljöpartiet

Miljöpartiet arbetar för en näringslivspolitik som främjar företagande och en ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar. Vi vill utveckla en cirkulär ekonomi där vi återbrukar, återvinner och delar saker med varandra.

Vi vill att det ska vara enkelt att få stöd som företagare i Uppsala. Den företagare som söker stöd i kommunen ska inte hamna mellan stolarna utan snabbt och enkelt få rätt hjälp

Vi vill att kooperativa och sociala företagsformer ges minst lika stort fokus som traditionella. Både i företagarstöd och i utformningen av offentlig upphandling.

Nya jobb skapas främst i små och medelstora företag. Vi vill stötta företagen med bland annat bättre tillgång på riskkapital och möjligheter till företagsrådgivning och genom uppdelade, mindre, offentliga upphandlingar.

Vi vill också stärka lokalproducerade ekologiska livsmedel och mathantverk. Ett riktat stöd till ”reko-ringar” ska införas så att fler ringar kan startas.

Linda Eskilsson

Linda Eskilsson

Entreprenörspodden