Mycket pengar men inte mycket hjälp

När man tittar på omfattningen i regeringens krispaket kan man kanske tro att det är enorma stödåtgärder. Men i praktiken så är det inte det. Om vi börjar med det som är bra. Regeringen har tagit bort arbetsgivarens sjuklöneansvar. Självklart kan man tycka eftersom det är på regeringens inrådan många stannar hemma (även med lindriga symptom), men med all rätt.
Men som småföretagare så är övriga stödet inte mycket värt. Jag kanske inte har alla siffror exakt rätt, men så här uppfattar jag det:

Man får skjuta på skatt, arbetsgivaravgift och moms. Värde NOLL kronor. Det är inte ett stödpaket utan det är ett sätt att tillfälligt underlätta likviditeten. Men pengarna skall betalas tillbaka till staten, så det är egentligen ett lån, inget annat.

Rätt till permittering. I grunden jättebra men det räcker inte. Staten tar halva kostnaden, men andra halvan står arbetsgivaren för. Många småbolag har inga eller minimala inflöden av pengar alls. Då är även halva kostnaden omöjlig att betala.

500 miljarder med nollränta till bankerna . Det är bra att det pumpas ut pengar i de finansiella systemen. Men de företagare som tror att bankerna kommer att vara välvilliga att låna ut pengar när ditt kassaflöde tagit stopp får nog snällt vända i dörren. Kreditprövningen är densamma och räntan likaså. Värdet är med andra ord NOLL.

300 miljarder i stöd för obligationslån. Mycket pengar, men jag har aldrig varit med om att någon småföretagare fått hjälp via obligationslån. Designat för storföretag och kanske SAS. Värde för småföretagen NOLL.

Som jag uppfattar det är det stora siffror med väldigt lite hjälp. Följande hade varit på riktigt:

Ingen arbetsgivaravgift från 1/1 och hela 2020.
Full ersättning från Staten vid permittering.
Förläng tiden för kontrollbalansräkning till 16 månader.
Ta bort personliga ansvaret för styrelsearbete.
Almi tar hand om 500 miljarder istället för bankerna och erbjuder “mjuka lån” med avskrivningsmöjlighet (under vissa förutsättningar). Almi är absolut bäst att förstå och bistå småföretagen. Använd den bästa företagarkanal staten har.

Utan riktigt kraftfulla åtgärder kommer 10.000-tals bolag att gå i konkurs. Det är NU det måste ske och för en gångs skull – glöm inte att det är småföretagen som skapar de flesta jobben. Om småföretagen inte överlever försvinner massor med arbetstillfällen.

Entreprenörspodden