Mötet med statssekreteraren

Idag träffade flera av Arbetsförmedlingens leverantörer statssekreterare Roger Mörtvik från Arbetsmarknadsdepartementet. Där syftet var att han skulle berätta om det pågående arbete med reformeringen av myndigheten.

Många av oss leverantörer har träffat Mörtvik i flera andra sammanhang, som när han var statssekreterare på Utbildningsdepartementet eller när han under 2017-2018 var regeringens särskilda utredare av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux). Det är således en erfaren och rutinerat statstjänsteman som vi mötte på förmiddagen. Även bland oss leverantörer det flera som jobbat med frågorna i över 15 år.

Det finns flera positiva saker inför den reformering som är på gång inom arbetsmarknadspolitiken som t.ex.

  • Det finns många erfarna personer i regeringskansliet, inne på Arbetsförmedlingen och även bland oss leverantörer – personer som måste vara involverade i en reformeringen av AF.
  • Det finns över 15 års erfarenhet från olika system (LOU och LOV), både positiva och negativa sådana.
  • Pandemin har digitaliserat många av de tjänster och insatser som tidigare gjorts i klassrum, vilket skapar både flexibilitet i tid och rum samtidigt som det blir kostnadseffektivt.

Det finns också flera orosmoln, där det största orosmolnet är Arbetsförmedlingens förmåga att göra det som våra politiker ber dem om. Det spelar ju ingen roll om finansministern i statsbudgeten avsätter stora summor pengar om det inte pengarna fastnar i systemet och kommer tillbaka till departementet när året är slut.

Ett annat orosmoment är effekterna av den ekonomiska käftsmäll som näringslivet fått av pandemin. Hur snabbt kan ekonomin återhämta sig? Och vilka jobb kommer att finnas kvar i efterdyningarna av digitaliseringen.

Just nu känns det tryggt att vi är så många erfarna aktörer som ska hantera arbetsmarknadens utmaning. För som någon sa på mötet “Det enda vi kan vara helt säkra på, det är att det är mycket som är osäkert.” Nu får nog arbetsmarknadsministern och hennes statssekreterare ta ett stadigt grepp om taktpinnen. Vi är många som ska gå i takt nu och det finns en halv miljon svenskar som behöver vår hjälp.

Entreprenörspodden