När konkurs kanske är bäst

I den akuta situationen är det självklart den likvida situationen de flesta företag fokuserar på. Då är det lätt att missa andra viktiga saker. Till exempel företrädaransvaret (ansvaret som styrelseledamot). Det är knappast någon utanför för företagsvärlden som känner till det och troligen väldigt många företagare som inte heller är insatta i regelverket. Till skillnad med vad man kan tro har aktieägarna inget ansvar för företagets åtaganden. Det är styrelsen som har hela ansvaret. Däremot kan ju aktieägarna förlora hela sitt aktievärde om bolaget går i konkurs, men i efterspelet kan ansvaret som styrelseledamot få allvarliga konsekvenser. 

De flesta småföretag har en styrelse bestående av ägaren/ägarna och ingen annan. En del har byggt en bredare styrelse och då arbetar man med styrelsen som en funktion i bolaget och inte bara på pappret. Alla i styrelsen har solidariskt ansvar. 

Om vi nu hamnar i en situation där staten inte hjälper oss småföretagare kan vi snabbt hamna i dubbla problem. Då handlar det om att ha koll på företrädaransvaret. Det innebär att du som styrelseledamot kan bli privat betalningsansvarig för bolagets skulder. Det sker när halva aktiekapitalet är förbrukat och om man inte vidtar åtgärder. För de som har ett 50.000 kr bolag får man alltså inte ha ett eget kapital (tillgångar minus skulder) under 25.000 kr i eget kapital. 

Man skall inte blanda ihop likviditet och eget kapital. När staten låter bolaget skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter förbättras bara likviditeten, inte egna kapitalet. Samma gäller om man får lån av Almi eller någon bank. Det påverkar bara likviditeten. Här gäller det att se upp extra, för med de åtgärder som regeringen hittills presenterat så är det mesta lån. Dvs risk att hamna i dubbla problem då man kortsiktigt hjälper företaget att överleva utan att ta hänsyn till den grundläggande finansiella statusen. Jag skulle vilja påstå att regeringens förslag på att skjuta på arbetsgivaravgifter, skatt och moms är en gigantisk risk och troligen en fälla som kan knäcka redan utmanade balansräkningar. De nödlån jag föreslog som lösning igår skulle vara en klokare lösning.

Men det finns ett sätt att underlätta. Det är att regeringen minskar företrädaransvaret för styrelsen så länge bolaget har skött sig i övrigt.
Man skall komma ihåg att den tuffaste parten i en konkurs är Skatteverket. Risken är stor att få lämna hus och hem än skriva ned en förfallen skatt. Även alla andra fordringsägare kan kräva ersättning av dig som privatperson om du fortsatt driva bolaget trots att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Så mitt tips är att se över din situation (egna kapitalet) oftare än vanligt. Det finns verktyg som t ex kontrollbalansräkning som ger ett visst skydd vid förbrukat kapital. Men riskerna är fortfarande stora och det leder till ytterligare administration. Så jag tycker det är dags att regeringen minskar företrädaransvaret. Det har man diskuterat sedan länge tillbaka och det är inte balanserat. Nu är det ännu mer angeläget och skulle kunna. Det behövs inget utredande. Kan man stänga ett land över en natt kan man ta beslut som dessa också. Just do it!

Entreprenörspodden