Middagssamtal med Nyamko

För ett tag sedan bad Nyamko Sabuni mig att samla ett gäng entreprenörer för ett informellt samtal över en middag. Jag har känt Nyamko länge och vet hon är genuint intresserad av både entreprenörskap och att träffa nya människor – så den idén nappade jag förstås på. Igår träffades därför 10 företagare från olika branscher över en middag tillsammans med Liberalernas partiledare. Även partisekreterare Juno Blom ville följa med, så totalt blev vi 12 personer.

Det blev en trevlig middag och ganska heta diskussioner. Många företag har det väldigt tufft nu, så det fanns gott om frustration vid middagsbordet. Det fanns också konstruktiva tankar om hur vi bygger Sverige bättre. Några av de ämnen som återkom under middagen var:

  • Korttidspermitteringarna och det märkliga regelverk som sätter ramarna för vem eller vilka som får ta den av ersättningarna.
  • Sveriges räddningspaket i relation till andra länders upplägg. Där någon frustrerat sa “Varför ska vi skicka hem folk för att bygga verandor istället för att jobba och bidra med att affärsutveckla våra företag. Sverige hamnar ju på efterkälken nu.”
  • Att partsmodellen bygger på att det finns “motparter”. Men som en entreprenör uttryckte det “Jag har inte anställt “motparter”. Det är mina medparter. Hela modellen är feltänkt.”

När middagen var avslutad bad jag Juno och Nyamko sammanfatta vad de tog med sig från kvällen. Juno inledde med att säga:

Jag tar med mig det genuina engagemanget som genomsyrat diskussionen. Det är så uppenbart att man vill Sverige och samhället väl. Vilken tillgång.

Juno Blom (l), partisekreterare

Även Nyamko var tacksam för det engagemang som funnits under middagen. Men hon tillade också att hon, efter att ha hört alla vittnesmål, på ett nytt sätt förstod innebörden av de krispaket som presenterats under våren…

Det är uppenbart att de åtgärder som vidtagits på olika sätt har slagit marknadsmekanismerna ur spel.

Nyamko Sabuni (L), Partiledare

Själv kan jag konstatera att samtalets betydelse för demokratin inte nog kan understrykas. Det är möjligt (förhoppningsvis även troligt) att liberalernas nyckelpersoner tog intryck av gårdagens samtal. Men är det skadligt? Knappast. En politik som skapar förutsättningar för sunda företag är bra för Sverige.

Så jag kommer fortsätta samla kloka människor för viktiga samtal, även dem som har politisk makt över våra lagar och regler. Allt annat vore förödande för vårt lands utveckling.

PS. Stort tack Lena Werner Kapitel 8 för att vi fick vara i ert kök. De samtal som sker vid ett köksbordet är alltid de bästa 🙂

Entreprenörspodden