Mångfald eller kompetens?

Jag funderar sällan över mångfald. Jag råkar nämligen vara genuint ointresserad av hur människor definierar sin ålder, sitt kön eller sin sexualitet. Jag har haft förmånen att jobba med 80-åringar som har mer energi än en nyexaminerad 25-åring. Och jag har jobbat med invandrare som skriver bättre svenska än vad jag gör. Ålder är bara en siffra och förmågan att hantera svenska språket behöver inte korrelera med ett svenskklingande namn.

Jag funderar däremot ofta på kompetens. Olika sorters kompetenser ger perspektiv och nya infallsvinklar. Det tillför viktig information till mig i min roll som företagare och därför behöver jag säkerställa att jag omger mig med människor som har en annan bakgrund än min egen.

AlphaCE möter vi ofta utrikesfödda människor som är nya i Sverige. Vårt uppdrag är att hjälpa arbetssökande in på den svenska arbetsmarknaden. För att lyckas med det uppdraget behöver vi ibland kunna förklara saker på andra modersmål än svenska. Men det räcker inte med ord. Vi behöver också förstå de olika kulturella aspekter som människor bär med sig från hemlandet.

Hur man ser på familj, studier och karriär varierar stort. I Sverige är det till exempel självklart att kvinnan kan och ska arbeta. Vi har byggt upp dagis, fritids och ett arbetsliv som ska möjliggöra jämställdhet. I många andra länder fyller kvinnan en avgörande funktion för familjen och hushållet. De förväntas inte förvärvsarbeta. Det är kvinnan i familjen som är navet och tryggheten. Det är hon som är äldreomsorgen och barnomsorgen. Växer man upp i en sådan kultur finns det ofta en stolthet i att ha en stor familj. Att ta ansvar för släktens välmående är ett fint uppdrag som många kvinnor gärna axlar med stolthet.

Mina kollegor har lärt mig oerhört mycket om andra länder och kulturer. Men även Sverige ser olika ut i olika delar av landet. Arbetsmarknaden i Smedjebacken skiljer sig stort från arbetsmarknaden i Stockholm. Det i sin tur påverkar synen på jobb, utbildning och framtidsutsikter.

Trots att jag jobbat med arbetsmarknadens utmaningar i 25 år lär jag mig ständigt nya saker. Det är charmen med mitt jobb och därför är jag så oändligt tacksam för den kompetens som finns i företaget. Mina kloka kollegor lär mig nya saker varje dag.

Ann, Maria och Shukriya

Entreprenörspodden