Ledare skall inspirera

Hur viktig är retoriken i ledarskap? Är det viktigt hur finansministern beskriver svenska småföretag. Påverkar Bolunds sätt att slå ned på Sveriges småföretags ekonomiska uthållighet? Kan finansministerns uttryck att “andra skattebetalare skall rädda företagen” påverka inställningen till svenska företag? Kan samma finansministers uttalande om att “vi skickar 100 st kontrollanter från Skatteverket för att företag fuskar” ge allmänheten en bild av företagare som är skev? Kan statsministerns ord om att vi “skall lösa detta tillsammans” låta falskt om man driver sitt lilla familjeföretag?

Jag träffar många företagare och jag törs påstå att retoriken upplevs som otroligt påfrestande. Det är företagare som betalat in enorma belopp till staten, skapat arbeten och utvecklat samhället. Det är företagare som i allra högsta grad bidragit till den välfärd vi har och att det finns pengar att finansiera vård, skola och omsorg. Det är företagare som byggt upp livsverk som nu hotas att gå förlorade. Då behövs ledarskap som inspirerar, ger ryggdunkar och konkret hjälp. Inte misstänkliggöranden och att man kastar skit på oss.

Med några få undantag så vet de flesta att all välfärd skapas av ett samarbete mellan företagen och det offentliga. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatter. Utan skatteintäkter, ingen välfärd. Företag startas av att någon tar risk och är beredd att satsa sin tid och pengar på att lösa ett problem eller förbättra något. Företag startas av entreprenörer som tror på något och som har drivkraft och engagemang. Företag anställer duktiga medarbetare som betalar skatt och bidrar till värde. För det får man ersättning, dvs lön. Ett samspel där alla är beroende av varandra.

Under coronakrisen kommer fler livsverk än någonsin att gå förlorade. Bolag som funnits i generationer och bidraget till samhället eller spännande startups som skulle kunna bli nästa Klarna eller Spotify. Företag med ägare av kött och blod som varit eller kan bli helt avgörande för svensk välfärd. Alla kan inte räddas såklart. Men de som kämpar och överlever behöver ledare som tror på dem. Inte ett ledarskap som misstänkliggör, baktalar eller “kastar dem under bussen”.

Det är inte bara de som är företagare idag som behöver ett ledarskap som inspirerar, engagerar och ger hopp. Det är även nästa generation entreprenörer. Man kan ställa sig frågan om någon vill bli entreprenör efter att företagare hanterats så respektlöst och nedvärderande som gjorts i krisen. Bland oss företagare tror jag de flesta känner väldigt lite “tillsammans”. Retoriken kan bli ett enormt hinder för att inspirera nya entreprenörer att våga ta steget.

För en sak är säker . Om Magdalenas lador skall fyllas på igen behövs massor av nya drivna entreprenörer som ser nya möjligheter och lösningar i coronans spår. Trots allt nedvärderande prat så tror jag att även Magdalena vet, att i den där ladan fylls det bara på om det skapas jobb som blir skatteintäkter. Sedelpressen i ladan stavas entreprenör – ge oss inspiration tack!

Entreprenörspodden