Kundens kunder är viktiga

Utan er hade vi förlorat vår kund”, var kommentaren som min kollega fick härom dagen från en företagskund.

Ofta fastnar tanken vid kunden och kundens behov, men kan man se så når man ofta lite längre… Så några viktiga frågor att ställa sig är: Har du koll på dina kunders kunder? Vet du om de är nöjda eller inte? Kan du förbättra din kunds leverans så att hen blir mer kostnadseffektiv eller bättre?

Mina kollegor funderar ofta på kundens kunder. När vi jobbar med Arbetsförmedlingen, ska även skattebetalare och arbetssökande vara nöjda. För i någon mån är de kunder till myndigheten. När vi jobbar åt rekryterande företag som Sodexo eller ISS är det viktigt att deras kunder blir nöjda med vårt samarbete. Därför är det ett gott betyg när en rekryterande chef hör av sig och berättar om hur affärskritisk vårt samarbete är.

 

 

 

Entreprenörspodden