Jag saknade killarna

Idag arrangerade Almi en lunch under temat “Better profitability with gender equality”. Ett ämne som diskuteras flitigt och med all rätt.
Visst finns det positiva tecken. Ett är att andelen kvinnor i styrelser fortsätter öka (även om det anses gå för långsamt). I jämförelse med övriga Europa ligger vi och krigar högst upp. Detta trots att våra konkurrenter i toppen har lagstadgad kvotering. En teori vi hade runt borden var att vi genom hotet om kvotering har tvingat företagen (och valberedningarna) att tänka ett varv till. Man utökar helt enkelt sökområdet, vilket är mycket positivt såklart.

Betydligt större problem är det på chefs och mellanchefsnivå. Där är avsaknaden av kvinnor betydligt större. Här diskuterades olika orsaker och inte helt överraskande kom föräldraledigheten upp som en orsak.

Vid vårt bord pratade vi Ung Företagsamhet. Där är tjejer och killar ungefär 50/50 och i väldigt många UF- Företag är det tjejer som är VD. Så någonting händer mellan UF och senare faser i yrkeslivet. Det vore intressant att få veta mer om.

Lunchen var intressant men det var en sak jag reagerade på. Av ca 30 deltagare var endast 5-6 stycken män. Borde inte vi män vara delaktiga och mer engagerade i ämnet. Om inte annat av kommersiella skäl. Jämlika företag är nämligen lönsammare.

Entreprenörspodden