Inspirerar till matematiken – GM4 UF har lösningen

Fr v Cecilia Svahn, Irma Käll, Ola Shaban, Lovisa Landh och Elena Henwi

Matematik är ett av skolans absolut viktigaste ämnen. Men många tycker det är svårt. Något som duktiga UF-Företaget GM4 UF från Westerlundska Gymnasiet i Enköping har tagit fasta på och tror att det börjar redan i unga åldrar. Här kommer deras presentation, bilder och pitch:

GM4 UF säljer en barnbok med syfte att lära ut skolämnet matematik. Boken består av en illustration med tillhörande text på varje sida och textformatet är i berättande form där man får följa en huvudkaraktär som lär sig matematik. Illustrationerna och det berättande formatet ska bidra till att barn blir intresserade av ämnet matematik som ofta kan kännas främmande och svårt. Tanken är att boken ska vara en lättsam och rolig introduktion till skolämnet för barn mellan åldrarna 5–7 år.

Hemsidan: http://www.yourvismawebsite.com/gm4-uf
Instagram: https://www.instagram.com/gm4_uf/
Facebook: https://www.facebook.com/GM4-UF-100931228449171

Entreprenörspodden