Här är en idol

Lennart Jönsson är en riktigt kämpe som slagits mot såväl byråkrati som fördomar sedan mitten på 70-talet. Han grundade Misa 1994 med grundidén att alla som vill kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd.

Misas metoder och förhållningssätt är väletablerade i branschen och metodiken påminner mycket om den vi arbetar efter på AlphaCE – där vi fokuserar på vad människor kan och vill, istället för att fastna i hinder och problem. Man kan tycka att det är självklarheter, men det är det inte. Än idag är har ofta myndigheter (och för den delen även andra) en fäbless att fokusera på individens funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska istället för att se vilka kompetenser och möjligheter som individen besitter.

Jag blev oerhört förtjust i Jönsson redan första gången vi sågs. Han har en kämpaglöd för dem som är svagast och han vill se möjligheterna istället för problemen. Därför blev jag oerhört glad när jag blev inbjuden till den konferens och fest som arrangerades i samband med att Lennart Jönsson lämnar över verksamheten till stiftelsen Wiljagruppen som ska säkerställa att verksamheten får en hållbar framtid.

Här är panelsamtalet med bland annat Bengt Westerberg, fd partiledare för Folkpartiet, som initierade LSS för att möjliggöra ett inkluderande samhälle för dem som har funktionsnedsättingar.

I minglet fanns även andra kända profiler som engagerat sig för arbetsmarknadsfrågor kopplat till funktionsnedsättningar. Bengt Eliasson, fd riksdagsledamot för L, som drivit frågorna som rör funktionsnedsatta hårt i riksdagen de senaste mandatperioden. Forskaren Barbro Levin har forskat på bland annat LSS betydelse för inträdet på arbetsmarknaden.

Här på bilden ser ni Bengt Eliasson, Barbro Levin, mig och Lars Levin, professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet på väg in till festen på Berns.

Alla behöver förebilder. Lennart Jönsson är utan tvekan en av mina.

Entreprenörspodden