Grattis Arbetsförmedlingen

Vid lunchtid höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en presskonferens och då presenterades en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Det blev en välkänd person i branschen, vilket jag tror är bra.

Jag har haft anledning att följa Maria Mindhammar på nära håll sedan hon tillträdde som överdirektör för cirka två år sedan. Vi har setts på officiella scener i Almedalen och vi har diskuterat saker i mer slutna sällskap. Jag anser mig ha en god bild av hennes kompetens och är övertygad om att Mindhammar är rätt person för uppdraget.

Mindhammar är en rutinerad statstjänsteman (eller statstjänsteperson som det förmodligen numera heter). Hon är van att arbeta i politiskt styrda myndigheter och har erfarenheter från både Skolverket och Skatteverket. Det är en viktig kompetens. En myndighet är en speciell organisationsform och är väsensskilt från ett privat företag eller en facklig organisation. Komplexiteten av att arbeta och leda en myndighet underskattas ofta. Men som skattebetalare vill jag faktiskt att en myndighet beter sig som en myndighet – med allt vad det innebär från offentlighetsprinciper till att följa regelverk.

Mindhammar är tydlig. Jag har som sagt haft anledning att träffa henne flera gånger och i olika sammanhang. Det är inte alltid som vi har tyckt lika, men hon har alltid lyssnat med respekt och hon har också varit tydlig med vad hon kan eller får berätta. Att få ett besked som “det här är den information jag kan delge i nuläget” är bättre än ett dimmoln av diffusa floskler. Hennes tydlighet kommer att vara en stor tillgång när arbetsmarknadspolitiken ska förändras. Vi behöver inte “en visionär” som hittar på idéer utan Sverige behöver en pragmatisk person som kan fånga politikernas önskemål och översätta det till myndighetens unika förutsättningar.

Mindhammar behöver ingen startsträcka. Hon har suttit i baksätet som överdirektör för myndigheten i två år. Hon borde ha haft goda förutsättningar att skapa sig en överblick över både den interna organisationen och de externa krafterna samt vad som är en klok väg fram. Tid är en bristvara, inte minst om regeringen ska kunna leverera det som står i Januariöverenskommelsen. Att hon har nätverken och kunskapen om myndigheten ger henne bästa möjliga förutsättningar.

Jag ser fram emot att följa Mindhammars arbete som generaldirektör för Sveriges viktigaste myndighet – det här var ett bra val.

Entreprenörspodden