GD med ansvar för Sverige

Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, har troligen Sveriges svåraste jobb. Förutom att hantera en accelererande arbetslöshet i efterdyningarna av pandemin finns det en AF-reform inom ramen för Januariöverenskommelsen att förhålla sig till.

Svensk arbetsmarknad har klarat pandemin bra. 683.213 personer är just nu inskrivna på AF som arbetssökande, vilket är långt färre personer än jag hade vågat drömma om i våras. Det är bra. Korttidspermitteringar och omställningsstöd har haft effekt.

AF har också ökat intensiteten i sitt arbete. Just nu får 44 procent av de arbetssökande någon form av insats. Myndigheten har kraftigt ökat anvisningarna till oss leverantörer. För ett år sedan fanns ca 17.000 inskrivna i tjänsten Stöd och matchning, insatsen som är förebild för AF-reformen. Idag är antalet som får samma tjänst 40.364 personer.

AF-reformen ska vara på plats 2022 och nu pågår antagligen ett intensivt arbete bakom kulisserna för att få fram ett lagförslag till Sveriges Riksdag. För dem som inte följt utvecklingen de senaste 15 åren kan reformen kanske verka förhastad, men vi som jobbat med frågorna länge kan vi konstatera att det här är en utveckling som varit på gång sedan mitten på 90-talet. Väldigt många länder har redan genomfört liknande reformer – för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken. Idag har Sverige en förhållandevis dyr arbetsmarknadspolitik. Dessutom betalar vi för parallella system, eftersom kommunerna byggt upp egna arbetsmarknadsenheter. Reformen kommer att tydliggöra och effektivisera rollfördelningen mellan de aktörer som verkar för att stötta arbetssökande.

Tyvärr verkar flera kommuner tro att de nu ska ta över ansvaret arbetsmarknadspolitiken. Det finns också dem som är oroliga över “vita fläckar”. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har t.ex. varit ute i debatten och sagt att “Skyltarna ska upp”, precis som om det var skyltar på väggarna som hjälper de arbetssökande att hitta jobb eller arbetsgivare att hitta kompetens. Jobbmatchning handlar långt mycket mer om relationer, relationer och relationer. Det går att bygga både via digitala plattformar och genom att vara på plats geografiskt.

Förändringsarbete är svårt och det är ofta svårt att se sin egen roll och sitt eget ansvar när man rullar ut en ny modell. Hultsfreds kommun flaggade nyligen för sin oro i en debattartikel i Dagens samhälle, där de hävdade att AF lämnat dem i sticket. De fick snabbt svar från AF:s leverantörer som markerade att de minsann fanns kvar på orten och att de stöttade arbetssökande för fullt. AF:s förlängda arm är således varken en skylt eller en tjänsteman på ett kontor.

Det är viktigt att kommunerna snabbt hittar sin nya roll i det nya landskapet. Det är också viktigt att arbetsmarknadsministern tar taktpinnen på den reform som varit på gång under många år. Både arbetsgivare och kommuner måste snabbt få en tydlig bild så att de kan formera sig därefter. Kommunerna måste till exempel fokusera på att bygga ut det reguljära utbildningssystemet för att matcha en ökad efterfrågan. Och arbetsgivarna måste förstå att de arbetssökande finns hos AF:s leverantörerna, vilket många redan insett.

Mindhammar har varit generaldirektör för AF i ett år. Det var inget lätt uppdrag hon tog sig an. Sedan kom en pandemi som lök på laxen. Med facit i hand måste man ändå säga att Mindhammar och myndigheten har lyckats hantera mardrömsåret 2020 bra.

Nu måste politiken behåller skärpan och hantera både reform och arbetsmarknadspolitiken seriöst – oavsett om man sitter i regering eller inte. Vi som jobbar med detta vill inte bli ett slagträ i den politiska debatten. Vi behöver arbetsro. Svensk arbetsmarknad och Sveriges arbetslösa förtjänar det. För även om arbetslösheten inte stigit i den omfattning som många befarade så är risken stor att 2021 kan bjuda på utmaningar. Då behöver vi alla gå i takt.

Så varmt tack Maria Mindhammar för detta första år vid rodret. Jag ser fram emot att följa myndighetens fortsatta arbete på nära håll.

PS. Bilden är tagen innan pandemin slog till, på ett möte hos Almega

Entreprenörspodden