Framtidens AF på scen

Idag arrangerade DUA, Delegationen för unga och nyanlända i arbete, en seminariedag om “jobbspår” dvs det samarbete som görs mellan olika aktörer runt om i landet i syfte att hjälpa nyanlända ut i jobb.

Dagen handlade bland annat om konkreta exempel där SFI, svenska för invandrare, kombinerats med utbildning och praktik i syfte att leda till jobb. Vi fick också en genomgång av upplägget inom Trygghetsfonden, TSL, en omställningsförsäkrings för kollektivanställda inom LO som riskerar att bli eller har blivit uppsagda.

I publiken satt många initierade personer som jobbar med arbetsmarknadens utmaningar i vardagen. Där fanns allt från AF-chefer och utbildningsföretag till kommunalråd och fackförbund.

Mest nyfikenhet fanns det nog kring framtiden och den reform som väntar Arbetsförmedlingen. Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Gulan Avci (L), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet samt Martin Ådahl (C), chefsekonom för Centerpartiet var på plats för att berätta om läget och för att besvara frågor.

Uppmaningarna från politikerna var tydlig.

  • Sverige lägger mycket pengar på arbetsmarknadspolitiken och vi får för liten effekt av våra satsade medel. Ur ett internationellt perspektiv har vi förbättringspotential.
  • Reformen handlar i hög grad om att kommunerna ska “slippa sitta med Svarte Petter”, vilket man gör idag eftersom kostnader för försörjningsstöd är kommunernas ansvar.
  • Det kommer inte att bli lätt. Vi måste vara beredda på att det kan bli fel som måste korrigeras. Det som sker just nu är inte bara en reformering av Arbetsförmedlingen. Det är flera system som ses över och som kommer att påverka arbetsmarknaden.
  • Samverkan är viktig. Ska vi lyckas skapa jobb åt dem som står utanför arbetsmarknaden krävs en tät dialog mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och privata leverantörer. Där det fungerar bra, där fungerar också dialogen.

Jag är inte så säker på att jag blev klokare idag. Däremot är det tydligt att allt fler börjar gå allt mer i takt.

Det är ett bra tecken. För Sverige behöver en bra arbetsmarknadspolitik – i synnerhet nu när en lågkonjunktur tycks rulla in över vårt lilla exportberoende land…

Entreprenörspodden