Fortfarande i gärdsgårdsserien

Det är såklart tråkigt att ständigt kritisera Uppsalas företagsklimat, men är något riktigt dåligt måste det debatteras. Det klart man kan se att vi får en liten förbättring mot föregående år, men att bli sämre var knappt möjligt och förbättringarna ligger inom felmarginalen. Men det klart att hamna på plats 221 istället för 247 kan inge någon form av hopp.

Den här bilden belyser det verkliga problemet. Attityder och kommunal service. Längst ned på listan har vi kommunpolitikers attityder till företagande. Här är vi på plats 270 (av 290). Ett helt osannolikt dåligt resultat i en stad med sådana förutsättningar. I alla de inringade delarna handlar det om kommunens beteende mot företagen, dvs där alla intäkter som kommer till kommunen skapas. Där är Uppsala extremt dåliga.

Vi hade ju en infekterad debatt om kommunens näringslivsråd för en tid sedan. Några större avtryck har det inte givit men kanske det är fel fokus i rådet. Det är inte okunskap om vad kommunens måste göra för ett bättre klimat som är problemet. Den listan på åtgärder har funnits länge. Det är genomförandet som är problemet. Det vill säga att kommunens interna arbete där politiker, beslutsfattande tjänstemän och alla som har kontaktytor mot företag förbättrar servicen till företagarna. Det är där insatsen måste sättas in. Frågan är hur det skall gå till när de som leder kommunen ligger allra sist i attityder mot företagande. Det kan bara vara ett resultat av att man inte respekterar företagare och inte är beredda att göra jobbet för att det skall bli bättre. Dags för en rejäl förbättring så Uppsala kan dra nytta av sin potential. Om man lade lika stort fokus på företagsklimatet som på en helt meningslös folkomröstning skulle det nog se helt annorlunda ut. Såg för övrigt att man på kommunstyrelsen den 20/9 inte tyckte denna fråga var värd att ha på agendan.

 

 

 

Entreprenörspodden