Företagsklimatet tas bevisligen inte på allvar

För några månader sedan kom Uppsala Kommuns usla resultat i Svensk Näringslivs rankning om Uppsalas företagsklimat. Under några dagar var responsen stor och alla tyckte att “Uppsala kan bättre” och på kommunen skall man verkligen jobba med detta.

Sedan dess har Uppsala Kommunstyrelse haft två möten. Jag har läst protokollen och kan bara konstatera att det är ett spel för galleriet. Visst nämns Företagsklimatet i några bisatser samt att några näringslivsorganisationer fått bidrag. Men att ge Företagsklimatet en egen punkt på agendan verkar inte ha varit aktuellt. Så viktiga är inte företagen.
På det kommande mötet den 24 november finns det inte heller på agendan så inget har förbättrats. Under hela 2021 kan jag hitta två tillfällen där det lokala näringslivet finns i rubriken och det gäller corona-stöd till företag.

Jag har en känsla av att lite vackra ord när ämnet är hett räcker och att det snabbt blåser över. Sen kör man på i gamla hjulspår. Hur skall man annars tolka detta ointresse? Borde inte det vara en huvudpunkt på varje kommunstyrelsemöte (och alla andra kommunala möten) att ha Företagsklimatet på agendan. Slutsatsen kan inte bli annan än att kommunen skiter i Företagsklimatet.

Inte heller kritiken mot den tystnadskultur som kommunen skapat har tagits upp i kommunstyrelsen. En kultur som är ett rent hot mot demokratin och där flera som kommenterat tidigare blogginlägg inte vill svara offentligt utan skickar sms eller messenger om situationen. Allt för att man är upplever att kritik mot kommunen kan leda till negativ påverkan där man är beroende av kommunala beslut.

Kolla gärna in agendan för mötet i veckan.

https://www.uppsala.se/contentassets/0e9e43a01a194d9b9653c1fd2f3daf4b/kallelse-till-kommunstyrelsen-2021-11-24.pdf

Här hittar du protokollen från tidigare möten:

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/ledning/kommunstyrelsen/?selectedyear=2021

Entreprenörspodden