Företagsklimat i fritt fall

Idag kom Svenskt Näringslivs senaste undersökning av Företagsklimatet i Sveriges Kommuner. Få har väl kunnat missa att Uppsalas företagsklimat hör till de absolut sämsta i landet. Samtidigt har vi fått höra att kommunen tar krafttag för att förbättra sig. Men det verkar vara mer ord än handling. Frågan är hur en kommun med en så fantastisk potential kan slarva bort så mycket möjligheter. På något annat sätt kan man inte tolka de siffror som undersökningen visar.

Vid detta tillfälle vet vi inte rankingen, dvs hur vi ligger jämfört med andra kommuner. Men om man granskar siffrorna kan man slutleda sig till ytterligare försämringar mot tidigare år. Som vanligt kommer kommunen att hänvisa till andra undersökningar samt att man vidtagit åtgärder. Inte något som imponerar. Denna undersökning visar exakt samma jämförbarhet på företagsklimatet i alla Sveriges kommuner samt att den visar många års utveckling. Svårt att förklara bort.

Några saker som sticker ut är kommunens upphandlingar som anses undermåliga av 40%. Annat är den kraftigt ökande brottsligheten som 27% anser påverkar verksamheten. Hur är det möjliga att mer än vart fjärde företag påverkas av otrygghet och brott?

Men den orsak som nog är mest uppseendeväckande är att politikers och tjänstemäns attityder till företagare fortsätter få bottenbetyg. Genom åren har kommunen satsat på utbildning inom detta område, men det verkar inte bidra till förbättringar. Om och om igen tas nya tag, men resultatet visar inte på någon effekt. Företagare är med i dialogen men vi blir mest alibin för att man säger att man lyssnar på oss. Jag har själv varit med och lagt många timmar men till slut ledsnat.

Uppsala kommun måste skärpa sig. Det börjar hos ledningen och ledarskapet. Kommunalråd, kommundirektörer och näringslivsenheten måste visa vägen och bli förebilder. Inte bara prata. Kom igen nu. Vi måste sluta slarva bort Uppsalas potential.

http://www.foretagsklimat.se/uppsala

Entreprenörspodden