Ett välmående näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun - Vänsterpartiet

Kommunen behöver bli bättre på att förstå företags villkor. Onödiga hinder måste undanröjas. 

Fler prispressade bostäder behöver byggas så arbetskraften har någonstans att bo. Bostadsbrist hämmar tillväxt och försvårar kompetensförsörjning. Uppsala är sämst av landets tio största kommuner på att erbjuda hyresrätter. 

Den som startar företag måste på lika villkor som övriga löntagare omfattas av de sociala trygghetssystemen. Så är det inte idag och det för att många inte vågar ta steget och starta eget.

Småföretag måste få samhällets hjälp att bära sjuklönekostnader. Ingen företagare ska behöva ligga sömnlös för att en medarbetare får ryggskott och ens livsverk kan gå omkull. 

Kommunen måste hålla en stadig fot på gaspedalen, särskilt i ekonomiskt svåra tider. Men denna mandatperiod har vi varit nere på 67 procents genomförandegrad av beslutade investeringar. Det blir snabbt till miljardbelopp i uteblivna eller fördröjda investeringar som hade kunnat göra vår kommun bättre att leva i och som markant hade bidragit till efterfrågan på företags tjänster och produkter. 

Transportföretag ska inte behöva bära kostnaden själva för laddinfrastruktur. Vi behöver snarast säkerställa att det kommer fram laddmöjligheter för tyngre fordon i våra industri- och verksamhetsområden. 

Vi behöver en småföretagarvänlig markpolitik. Idag säljer kommunen mark i verksamhetsområden med metoder som gynnar kapitalstarka företag. Det missgynnar små- och medelstora företag som kan ha stor betydelse för såväl jobbskapande som innovationer men som ännu inte har den ekonomiska styrkan att kunna vinna marktilldelningar. En mindre del av markbeståndet bör tilldelas med metoder som gynnar och ger en reell chans till småföretag att kunna etablera sig och expandera. 

Tobias Smedberg

Fotograf Ewa Ahlin

Entreprenörspodden