En stor arbetsgivare om pandemin…

Sodexo är en arbetsgivare med 470 000 anställda, varav 10 000 i Norden och 6 000 i Sverige. Verksamheten har påverkats dramatiskt av pandemin. Karin Vierma är segmentschef och ansvarar bland annat för stor- och skolkök. Hon är en av de chefer som fått hantera utmaningen med covid-19.

”Vi har känt av en stor påverkan på många av våra kontrakt. Merparten av våra kunder har fått minskat, ökat eller ändrat behov av de servicetjänster vi levererar” berättar Karin Vierma.

Sodexo har en stor bredd på såväl tjänster som våra kunder och därför har det varit en spännande tid med både upp- och nedgång. Flera av Sodexos kunder har fått ökat behov av våra tjänster såsom sjukvården och läkemedelsindustrin. Tyvärr är det ännu fler kunder som tvingats till neddragningar.

”Ett område som drabbats hårt av neddragningar är våra flygplatser där vi normalt har många härliga medarbetare som städar flygplanen. När färre flygplan används innebär det minskade arbetstillfällen. Vi har även påverkats under våren av stängda gymnasieskolor och tomma kontor. Då finns inte samma behov av att bemanna reception, lokalvård och catering.” säger Karin Vierma.

Sodexo förbereder nu för att en del av den verksamhet som har varit stängd under våren ska öppna igen – såsom exempelvis gymnasieskolorna. Man kan även nu se positiva effekter på verksamheten. Det har banat väg för innovation och utveckling.

” Bra lösningar kan sjösättas snabbt. Det är en lärdom. Sällan har jag sett så snabb omställning från gamla invanda mönster till nya metoder som fungerar utmärkt. Det är tydligt att utveckling inte behöver ta så lång tid som det gör när vi har just massor av tid. Vem trodde för ett halvår sedan att det skulle vara möjligt att servera skolmat för avhämtning till hemmet från en bil på skolgården, en lösning vi tog fram på några dagar när behovet uppstod” berättar Karin Vierma.

Sodexo tar ett stort socialt ansvar för målgrupper som kan ha svårt att hitta jobb och servicesektorn är en bransch där många får sitt första jobb. Företaget har en stark kultur där mångfald och personalen som bedriver verksamheten hos kunderna är i fokus.

Vi har under sommaren lanserat ett stödprogram, (Sodexo Employee Relief Program) där högre chefer avstått sin rörliga ersättning vars medel tillfallit medarbetare som jobbar ute på våra kontrakt. Syftet är att premiera och visa uppskattning för det engagemang och professionalism som finns bland våra medarbetare i driften, där man gjort extraordinära insatser samt till de som drabbats av korttidspermitteringar. Det har varit väldigt uppskattat, och det känns viktigt för oss att visa konkret att goda insatser belönas.” säger Karin Vierma.

Sodexo har under våren utbildat ett flertal till att ställa om från flygplansstäd till att lära sig de specifika krav som ställs om man istället ska utföra lokalvård på sjukhus. Ett arbete som man är stolt över och som visar att det med gemensamma krafter går att möta snabba förändringar hos kundernas behov.

”Tack vare god vilja och en fin inställning från chefer och medarbetare samt med hjälp av våra fackliga parter har våra möjligheter att hantera den arbetsbristsituation som Covid-19 skapat ökar. Jag är stolt över det arbete vi gjort hittills.” avslutar Karin Vierma.

Entreprenörspodden