Duktig konkurrent fyller 25 år

I fredags firade Misa 25 år och jag var ditbjuden för att stå på scen och diskutera den reform som Arbetsförmedlingen just nu genomgår.

Misa arbetar med arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder och är både ett komplement och en konkurrent till AlphaCE. Grundidé är – precis som hos AlphaCE – att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Misa har en metodik som bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara. Så jobbar förstås även kollegorna på AlphaCE, annars hade vi inte varit så framgångsrika.

Det finns många likheter mellan Misa och AlphaCE, inte minst när det gäller att tro – på riktigt – att det finns en plats för alla på arbetsmarknaden.

Grundaren och entreprenören Lennart Jönsson är en stor förebild för många, inte minst för mig. Han var tidigt ute i debatten för mångfald på arbetsmarknaden. Han är till exempel minst lika allergisk som jag mot aktören Samhall och deras förmåga att låsa in människor i “återvändsgränder” istället för att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden.

I fredags var lokalen fullsatt med personal, forskare, konkurrenter och andra arbetsmarknadsnördar. Mitt i publikhavet satt Lennart Jönsson själv och såg så där rastlös ut som bara en entreprenör kan göra när han tvingas sitta still väldigt länge. När han tittar upp lyckas jag fånga ett stolt leende på bild.

Lennart Jönsson kan vara stolt med rätta. Hans företag har hjälpt tusentals människor att få ett värdigare liv. Sverige behöver fler som Lennart Jönsson – människor som går mot strömmen och som vågar fatta modiga beslut som kanske inte på kort sikt gynnar den egna verksamheten, men som ändå är rätt beslut för de svagaste personerna.

Jag är stolt och glad över att jag fick vara delaktig i Misas 25-årsjubileum. För vad kan vara viktigare och roligare än att fira duktiga konkurrenter?

Duktiga konkurrenter är det bästa jag vet. De tvingar mig att bli bättre och säkerställer att kunderna, deltagarna och eleverna blir allt mer kräsna. Det gagnar alla.

Så stort tack Lennart Jönsson och Misa för ert fantastiska arbete genom åren. Ni är fantastiska!

Entreprenörspodden