Drivkrafter och strategi

Häromdagen hade jag strategimöte och fick anledning att lyfta blicken. Det är lätt hänt att fastna i vardagliga och operativa frågor, som att träffa kunder eller att betala ut löner, men det är viktigt att lyfta blicken, i synnerhet om man som jag är vd och förväntas ta ut riktningen…

Just nu pågår en reformering av Arbetsförmedlingen och det påverkar såväl AlphaCE som övriga aktörer i branschen. Att Arbetsförmedlingen dessutom är en politiskt styrd myndighet och det råder viss osäkerhet om regeringsmakten och budgetprocesser skapar förstås en osäkerheter som är svår att kontrollera. Som företagare vill man gärna kunna börja arbeta med budget för nästa år redan under hösten, men nu lär dylika projekt få vänta.

Vis av erfarenhet vet jag dock att det brukar kunna storma mycket, men i praktiken blir det inte så stor skillnad. Finanskrisen 2008, flyktingströmmen 2015 och pandemin 2020 är exempel på turbulenta händelser som påverkat arbetsmarknaden. I vardagen är det ändå Kjell, Ahmed eller Anna som ska ha ett nytt jobb.

AlphaCE är nog mest känd för det arbete som vi gör åt Arbetsförmedlingen, men faktum är att vår bemannings- och rekryteringsverksamhet växer. Det är många arbetsgivare som vill ta ett samhällsansvar och rekrytera personer som står långt från arbetsmarknaden. Men det är inte alltid så lätt. Kan de därför få hyra in personal blir steget inte så stort. Vi hjälper också till att hitta lönestöd och andra subventioner så att personalkostnaden blir lägre. Det visar att samhällsnyttan kan gå hand i hand med affärsnyttan.

Merparten av våra uthyrda konsulter har aldrig varit inne på svensk arbetsmarknad innan vi gav dem en anställning. Det tycker jag är en svindlande tanke. Och det gör mig otroligt stolt. Vi visar varje dag att det går att göra det omöjliga möjligt.

Vår vardag handlar om att hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att finna varandra, men ur ett samhällsperspektiv är vi ett strategiskt viktigt verktyg som kan göra skillnad på riktigt. Det där sista kan jag nog bli bättre på att kommunicera.

Entreprenörspodden