Dags att lära känna Inblick UF

Idag presenterar vi Inblick UF här på Entreprenörsstaden. Bakom Inblick UF står Yazan Ahmad, Malik Aziz, Mohanad Abbasi och Nouraldin Ramadan.
Materialet nedan fick vi inte från vem som helst, utan från Årets UF-lärare i Uppsala Län, Sepideh Wägner. Så vi passar på att gratulera Sepideh som liksom Inblick UF kommer från Ellen Fries-gymnasiet i Uppsala. Här kommer deras presentation och därefter deras reklamfilm som dessutom vann “Årets reklamfilm” i Uppsala Län.

Vi i Inblick UF driver ett UF företag som består av 5 drivna ungdomar som går på Introduktionsprogrammet på Ellen Fries Gymnasium. Inblick Uf:s affärsidé är att genom olika sociala kanaler och via föreläsningar, workshops och gruppsamtal dela våra berättelser. På så sätt strävar vi efter att ge samhället en inblick i hur livet kan se ut för ungdomar som växer upp i socialt utanförskap och konsekvenserna av detta utanförskap. Vi ser hur samhället spenderar resurser på ungdomar som inte har effekt, vår affärsidé hoppas på långsikt kunna fördela dessa pengar mer effektivt.
Att leva i socialt utanförskap innebär att ha bristande resurser inom en rad olika livsområden, som till exempel utbildning, politiskt inflytande och arbetsmöjligheter. Konsekvenserna av detta utanförskap kan leda till känslor av frustration och hopplöshet och i det långa loppet till bland annat kriminalitet och psykisk ohälsa.
Ett socialt hållbart samhälle innebär ett samhälle som är inkluderande, jämlikt och tolerant.  Vår ambition är att ungdomarna i det sociala utanförskapet ska få ta del av ett socialt hållbart samhälle. I framtiden hoppas vi vara samarbetspartners med inte bara Uppsala kommun utan flera kommuner runt om i landet, ha utvecklat vår tjänst och kunna sysselsätta många ungdomar.
Följ oss gärna på vår Instagram @inblick_uf och ta del av vår sanning.

Entreprenörspodden

https://open.spotify.com/show/2mVrAZ9xQhn9kwPVNJjLcS?si=BCUQFn4CRT6Q5c9bX9TO5w