Borteffektiviserad av pandemin

En effekt som kanske inte var den första som man tänkte på när man helt plötsligt skulle sköta verksamheten med många korttidspermitterade, var hur man skulle organisera sig. Efter den första stökiga tiden har de flesta verksamheter landat i den nya situationen. Mars var närmast chock, april enormt stor oro men i maj började många bolag känna att det bottnade. Från april som närmast kunde beskrivas som fritt fall började man organisera sig efter den nya verkligheten. Här är ju entreprenörskapet extremt bra på att anpassa sig och komma med nya lösningar, vilket också skett på många håll.

En effekt jag sett är att företag upplever att man klarar sig med färre medarbetare. Man har helt enkelt tvingats till en omorganisation. För många småföretagare är omorganisation nästan aldrig ett verktyg man använt. Visst har man fått dra ned någon gång pga arbetsbrist, men det är sällan man genomfört regelrätta omorganisationer som mer eller mindre berör hela verksamheten. Något stora företag och organisationer ständigt gör. Nu har även småföretagare, pga av coronan och permitteringar, tvingats se över hela organisationen.

Här har många insett att man helt enkelt kan driva verksamheten effektivare eller på annat sätt. Man behöver helt enkelt inte lika många anställda, för man har hittat nya sätt att lösa arbetsuppgifterna.

För företagen är detta naturligtvis helt logiskt och utvecklande. Man skall ju ha den organisation som verksamheten kräver.

Om man skall se en konsekvens av det så är det ju risk att en del av de som korttidspermitterats helt enkelt inte har något jobb att gå tillbaka till och riskerar att bli varslade.

En uppgift som företag kan använda tillfälligt övertaliga anställda till, är att investera i till exempel innovation, utveckling och hållbarhet. Något som småföretag sällan har tillräckligt tid till, men som kan vara avgörande för att utvecklas och vara konkurrenskraftig i ett längre perspektiv. Framför allt nu när mycket kanske förändras efter coronan.

Entreprenörspodden