Bättre företagsklimat med Utvecklingspartiet Demokraternas

Rösta fram företrädare med praktisk erfarenhet av företagande i Uppsala. Många av Utvecklingspartiet demokraternas kandidater är erfarna, meriterade och engagerade företagare. Fler företrädare i kommunen med de erfarenheterna innebär mer kraft att driva på det nödvändiga förbättringsarbetet. För företagsklimatet är många frågor viktiga för att resultatet ska bli bra. Allvarligast för Uppsalas positiva utveckling är att dagens politik inom skolan rankas av Lärarförbundet på plats 261 av 290 kommuner rankar ”bästa skolkommun”. Och att Svenskt Näringsliv rankar Uppsalas företagsklimat på plats 232 av 290 kommuner. Det säger allt om att Uppsala är i stort behov av en ny lokalpolitisk kraft som snabbt kan bryta denna negativa utveckling. Utvecklingspartiet demokraternas näringslivspolitik går att hitta i många delar av vårt politiska program. Bland annat inom skolpolitiken, näringslivspolitiken och vår tillväxtvänliga men ansvarsfulla byggpolitik för Uppsala.

Politiker kan inte starta, driva och utveckla företag framgångsrikt. Det kan bara företagsamma personer. Näringslivspolitikens uppgift är att förenkla så mycket som möjligt för dessa företagsamma personer och att säkerställa rättvis konkurrens mellan företagare. Och kommunen ska inte konkurrera med tjänster som erbjuds av många företagare i konkurrens.

  • Företags ärenden ska enkelt digitalt kunna drivas och följas upp dygnet runt året om.
  • Mindre och medelstora företagare samt nyetableringar av utländska bolag ska stå i centrum för arbetet med servicekvaliteten.
  • Företagare ska ha en egen kö till bygglovsärenden och administrationen kraftigt förenklas.
  • Kommunen ska genom tydliga branschkluster, nätverksledning samt branschprofilering aktivt bidra till näringslivets lokala tillväxt.
  • Kommunens och regionens upphandlingsverksamhet ska professionaliseras och skapa goda möjligheter för lokala och mindre företag att kunna konkurrera.

Nedan, i UPs partiprogram, framgår under rubriken 7.19 hur UP anser att det kan göras.

https://updem.se/wp-content/uploads/2022/04/Utvecklingsparitet_demokraternas_politiska_program_2021-2028.pdf

Fr vänster: Lars Björndahl, företagare, Carina Kumlin, chef vård & omsorg, Stefan Hanna, företagare och Lina Hamberg, företagare

På bilden från vänster: Lars Björndahl, företagare, Carina Kumlin, chef vård & omsorg  Stefan Hanna, företagare och Lina Hamberg, företagare

Entreprenörspodden