Att kasta in handduken…

Ett 2018 och ett 2019 där Arbetsförmedling köper minimala volymer av oss leverantörer. Ett 2019 med regeringsbildning, byte av arbetsmarknadsminister och generaldirektör – där AF-reformen i allra högsta grad blir slagträ i den politiska debatten – har självklart skapat osäkerhet och påverkat orderingången. Och så slutligen ett 2020 där corona-viruset lamslår arbetsmarknaden och utbildningsmarknaden.

AlphaCE grundades 2008 med visionen ”alla har en plats på arbetsmarknaden”. Vi hann fylla 8 år och hjälpa tusentals arbetssökande till jobb. Igår beslutade styrelsen att lämna in en konkursansökan på moderbolaget, som länge tampats med röda siffror. Många konkurrenter kastade in handduken för länge sedan, men vi har försökt hänga kvar i hopp om att trenden skulle vända.

Det här är baksidan av att driva företag. Om intäkterna inte överstiger kostnaderna kommer man förr eller senare tvingas fatta detta ödesdigra beslut. Efter 25 år som företagare tvingas jag nu komplettera min erfarenhetsbank med denna kompetens.

Just nu driver konkursförvaltaren den AB AlphaCE Coaching & Education. Det finns fler bolag i samma koncern och jag är även inblandad i ytterligare 15 olika företag. Inget av dessa företag är berörda.

Jag har ingen möjlighet att kommentera den uppkomna situationen ju nu. Det är ett känsligt läge och jag behöver ta hänsyn till personal, betalande kunder, elever och deltagare. Men min dotter, som följt mig på nära håll de senaste veckorna, anser att jag bör skriva en bok om det som hänt. Hon tror på allvar att det skulle bli en spännande och underhållande bok. Jag är inte lika säker.

Ett stort tack till all fantastisk personal som jag haft förmånen att jobba med under 8 magiska år. Jag hoppas förstås att jag får chansen att jobba med er även i framtiden.

Entreprenörspodden