Arbetsmarknaden 2021

2020 har varit ett påfrestande år för arbetsmarknaden. Och även om arbetslösheten inte kom i närheten av vad jag själv skissade på i april 2020, tack vare kortidspermitteringar och andra stödpaket, så har vissa grupper och branscher blivit hårt drabbade.

Drygt 680.000 personer är just nu inskrivna hos Arbetsförmedlingen varav 173.000 personer är långtidsarbetslösa, vilket innebär att de varit arbetssökande på heltid i mer än 12 månader. Den gruppen växer och det är ett problem. Forskningen visar att långtidsarbetslöshet bidrar till både fysisk och psykisk ohälsa, vilket kostar pengar för både sjukvården och andra delar av samhället. Det finns också en risk att arbetslösheten permanentas när människor tappar självförtroende, hälsa och ambition.

Även ungdomsarbetslösheten växer. Många ungdomar jobbar i branscher som drabbats hårt av pandemin. Ungdomar är dessutom ofta “sist in” på en arbetsplats, vilket enligt våra LAS-regler också innebär “först ut”. Att ungdomsarbetslösheten växer kan, om vi inte lyckas hantera det, bli ett jättestort problem för vårt samhälle. Risken finns att ungdomarna tappar framtidstro och sänker sina ambitioner. Det kan skapa enorma problem på lång sikt. Det finns gott om exempel i de orter där ett dominerande företag avvecklat verksamhet och lämnat kvar människor som hamnat i passivitet. Passiva och håglösa människor kan få förödande samhällseffekter. Därför är det viktigt att man gör sitt yttersta för att hantera problematiken med ungdomars arbetslöshet.

Tack och lov finns det ljusningar. Min erfarenhet, efter att ha jobbat med arbetsmarknadens utmaningar i 20 år, är att en vändning ofta kommer snabbt. Snabbare än man anar.

Jag tror människor törstar efter att umgås med varandra, äta ute på restaurang och uppleva världen igen. Så fort vaccineringen börjar ge effekter på pandemin lär ekonomin ta fart. Det kommer troligen att infinna sig samtidigt med den normala rekryteringsperiod som dyker upp i april/maj, då arbetsgivarna ska säsongs- och semesterrekrytera. Det kan bli ett jätteskutt för arbetsmarknaden.

Nu vill det till att företagen får chansen att överleva, att människor faktiskt vaccinerar sig samt att alla inblandade aktörer står redo för en snabb återhämtning på arbetsmarknaden.

Rätt hanterat kan 2021 bli ett fantastiskt år för svensk arbetsmarknad. Vi har goda förutsättningar för att så ska bli fallet.

Entreprenörspodden