Arbetsförmedliska - språket som är bra att kunna

Som leverantör till Arbetsförmedlingen i snart 20 år har jag lärt mig att myndigheten använder ett eget språk. Jag har tagit mig friheten att skriva en parlör för dem som vill förstå några av de vanligt förekommande fraserna och vad de betyder…

  • Myndigheten behöver arbetsro. Detta skulle kunna tolkas som att man vill fokusera på att arbeta. Men dessvärre hamnar betoningen på ro. Det betyder alltså att det är okej att ta det lite lugnt. Effekten blir att färre arbetssökande får hjälp så fort detta begrepp börjar användas.
  • Myndigheten ska fokusera på kärnuppdraget. För personal som arbetar på Arbetsförmedlingen är kärnuppdraget att matcha arbetsgivare och arbetssökande – de har trots allt ett namn som indikerar att de ska ”förmedla arbete”. Dyker denna fras upp är det en markering att myndigheten ska avveckla sina leverantörer och själva hantera arbetssökande.
  • Avsaknad av beslutskapacitet. Det här kan betyda olika saker såsom att myndigheten anser sig ha för lite pengar, för lite personal eller helt enkelt ”behöver arbetsro” (se ovan). Men konsekvensen är alltid densamma – nu kommer färre arbetssökande att få hjälp.
  • Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Detta är en term som används när en handläggare ska fatta beslut om vilken insats en arbetssökande ska få. Min erfarenhet är att det finns nästan lika många varianter som det finns handläggare på AF, så det är inte enkelt att förstå vad det här betyder i praktiken.
  • Bedömningsstödet. För att motverka att enskilda handläggare på AF gör individuella arbetsmarknadspolitiska bedömningar har myndigheten tagit fram ett automatiserat beslutssystem som utgår från statistik och historik. Detta kallas bedömningsstödet och har fått mycket kritik både internt och externt.

Har du tips och förslag på fler begrepp som används inom Arbetsförmedlingen – och som kan vara svåra att förstå för en utomstående – fyll gärna på i kommentarsfältet.

Entreprenörspodden