Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst

För några veckor sedan fick Sverige en ny lagstiftning inom arbetsmarknadsområdet. Den text som tidigare har legat i ett avtal mellan Arbetsförmedlingen och deras leverantörer hamnar nu i lagtexten, vilket borgar för en mer robust och förutsägbar modell.

Som ett led i denna utveckling har Arbetsförmedlingen för avsikt att skruva på det befintliga avtal som heter Rusta och matcha. Detaljerna ska presenteras i början på nästa år, men frågorna från oss leverantörer är redan många. Därför var det många som deltog i det seminarium som Almega arrangerade i fredags.

Jag deltog i panelen och fick möjlighet att ställa mina frågor på plats till Petter Carolusson och Tomislavkas Barisic från Arbetsförmedlingen. Vi fick dock inte särskilt många svar då AF hänvisade till  att alla leverantörer måste få samma information samtidigt. Det var därför många frågor som hängde i luften, men känslan var dock att Arbetsförmedlingen lyssnade på de farhågor som lyftes såsom:

  • Att vi leverantörer behöver rejäl ställtid (minst sex månader) från det att avtalet presenteras till dess att det ska implementeras, så vi kan justera allt från personal till lokaler utifrån de nya förutsättningarna
  • Att erfarenheten från tidigare avtalsskifte visar att antalet arbetssökande i tjänsten brukar sjunka rejält i samband med avtalsskifte. Hur ska AF säkerställa att volymerna upprätthålls? En viktig fråga med tanke på att lågkonjunktur verkar vara på ingång.
  • Att den tekniska plattformen ”Mina sidor” inte fungerar särskilt väl och det finns en oro bland leverantörerna att det blir mer rörigt om AF har flera avtal i systemet.

I början på nästa år ska det nya avtalsförslaget för samarbete presenteras. De som är kvalificerade att leverera Rusta och matcha idag ska få en ”sömlös” övergång till det nya avtalet. Det är en spännande ambitionsnivå. För det har nämligen aldrig skett förut.

Men som Petter Carolusson sa på mötet i fredags:

Vi har lärt oss mycket på tidigare avtalsskiften och har goda förhoppningar om att detta kommer ske smidigt.

Entreprenörspodden