Är jag naiv?

Jag har fått flera som tycker jag är naiv som är så aktiv i Kina/Sverige relationen. Fast de som tycker det har troligen ingen aning om vad jag egentligen tycker. Orsaken är att de egentligen inte vet vad jag gör, utan har en bild av Kina som de bestämt sedan tidigare och så blir jag en del av den. Stormakt, diktatur, propaganda och kommunism är vad de flesta ser av Kina. Men hur många har varit där? Hur många har erfarenhet av 20 års arbete med Kina och 4 år som företagare i Kina? Hur många har vanliga kineser som bor i Kina som vänner och som vet vad de tycker? Inte så många vad jag vet…

Idag var jag på Folkrepubliken Kinas 70 årsjubileum på Grand Hotel i Stockholm tillsammans med ca 500 andra gäster. Naturligtvis var Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou huvudperson. Jag har lärt känna ambassadören under året och han är en av många kontakter i byggandet av Uppsala China City. Det klart det är positivt att ha stöd från den man skall samarbeta med.

Det finns säkert de som tycker man blir utnyttjad när man deltar i evenemang som dessa. Man skall tacka nej! Men hur skall man kunna påverka om man inte träffas. Jag tror att möten mellan människor är det enda sättet att nå förändring och förbättring.

Den andra talaren var Sveriges handelsminister Anna Hallberg. Jag reagerade när hon sa att hon inte varit i Kina och såg fram emot att åka dit. Hur kan ett land tillsätta en Handelsminister som inte har varit i världens näst största ekonomi. Det är inte naivt, det tycker jag är oansvarigt?

Kontentan kring min naivitet. Jag tror de behövs ett visst mått av naivitet för att våga göra saker. Annars är risken att du inte vågar något alls. Samtidigt måste man ha kunskap om vilka risker man tar och hur man minimerar dem. Att jag brinner för Kina innebär inte att jag köper allt Kina står för. Men jag älskar att jobba med kineser, jag ser Kina som en otroligt viktig partner i att lösa jordens utmaningar samt att Kina kommer att påverka oss oavsett vad vi tycker. Då är det bättre att vara förberedd och se vilka möjligheter det leder till än att säga nej till att mötas på så många sätt som möjligt.

Entreprenörspodden