Almis hjälp till småföretagen

Jag
har under de senaste åren sagt många gånger att jag förmodligen har Uppsalas
roligaste jobb. Att få ansvara för Almis verksamhet i en marknad som Uppsala där
både företag och entreprenörskap varit på en fantastisk utvecklingsresa.
Regionen har myllrat av entreprenörer, innovationer och tjänstebolag som
levererar till den allt ökande befolkningen och det har känts som att om
musiken någon gång skulle ”tystna” i Sverige så skulle den ”tystna” sist här
pga de grundläggande goda förutsättningar som tex växande kundbas, massor av kompetens
och innovationsförmåga, ung befolkning och närheten till de större marknaderna
som finns här.

Nu
testas allt det! Regionens företag har varit riktigt vassa på tillväxt och
utveckling. Den innovationsförmåga och affärsmässiga modighet som vi sett så
mycket av de senaste åren hos våra entreprenörer är egenskaper som inte
försvinner utan nu kan riktas om för att vi tillsammans ska bli lika vassa på
anpassning, övervintring och överlevnad.

Vi har haft kontakt med flera hundra företag i regionen bara under veckan som gått. Den lite förenklade bilden är att hälften har panik och den andra hälften ännu inte fått panik. Inom tjänstesektorn, besöksnäringen och handeln finns det nästa inga som inte är under stark press och känslan finns hos många att de löner som betalades ut nu i veckan kan vara de sista. Jag blir dock djupt imponerad av många av våra kunder. En del av de som vi pratar med har redan börjat få stopp på blodflödet genom snabba kostnadsminskningar men också lyckats vrida om sin leveransmodell för att i alla fall säkra upp delar av sina intäkter. En del hittar också redan nya affärer som bygger på att kunskap och resurser företaget har, kan användas för de behov som kunderna/samhället nu har. Blodflödet måsta självklart stoppas annars tar det slut.

Men det kommer vara mycket svårt för de allra flesta företag att överleva så värst länge utan att få fart på sina intäkter igen. I kriser är det lätt att bli kvar i och fokusera på det som hänt istället för att tänka framåt.  Sök aktivt information om alla kostnadslättnader/anstånd som finns (se verksamt.se/coronainfo), ta hjälp av andra och nyttja andras kompetens och perspektiv. Vi har de senaste åren coachat många företag i grupp, dvs företag i olika branscher som gemensamt diskuterar sina utmaningar i företagandet och de insikter och perspektiv som skapas när företagare pratar med varandra är fantastisk. Har du ingen att prata med (eller vill ha andra att prata med om ditt företagande), välkommen höra av dig!

Under finanskrisen 2008/9 fick Almi två extra miljarder att låna ut till små och medelstora företag, nu har vi fått tre miljarder. Under finanskrisen lånade vi fortfarande ut till mycket som var framåtriktat, dvs investeringar i utveckling, marknad och produktion. Den här gången lånar vi ut till drift. Att låna till drift är något både företagare och banker alltid försöker undvika men läget är akut nu.

Kan då alla företag låna? Nej, det måste ha funnits en bärkraft innan Corona och också kunna gå att anta att företaget åter blir bärkraftigt efter Corona. Företaget måste också ha en balansräkning som klarar en ytterligare skuldsättning. Här hjälper vi företaget simulera hur resultaträkning, balansräkning och likviditet kan komma att utvecklas via våra simuleringsverktyg.

Själva låneprodukten är ett Brygglån som löper på 12 månader där anstånd kan ges för både amortering och räntor under de 12 månaderna. Efter 12 månader finns möjlighet att kapitalisera räntorna i ett nytt längre lån. Räntan är satt till högst 4,95 % men sätts utifrån riskbilden för det enskilda företaget.

En mycket utsatt grupp företag är våra start-ups där det aldrig funnits något positivt kassaflöde, kanske ingen möjlighet till lån och där allt handlar om att ägarna har möjlighet att skjuta till mer pengar. Almis brygglån kan användas upp till vissa nivåer även för våra start-ups. Lånet gäller för företag upp till 249 anställda.  Mer information och hur man som företagare ansöker finns här: www.almi.se/brygglan.

Välkommen
att höra av dig! OBS: Gäller även om du inte vill/kan/behöver låna pengar utan
bara behöver diskutera läget och vägar framåt!


tycker jag att jobbet på Almi Uppsala fortfarande är Uppsalas roligaste jobb? Går
självklart inte längre använda ordet ”roligt” men jag är glad att få vara en av
dem som kämpar för att våra företag och entreprenörer ska ta sig igenom den
period vi är i och har framför oss. Vi behöver våra företag!

Bengt-Åke
Ljudén

VD
Almi Uppsala

Entreprenörspodden