AF:s återrapport om AF-reformen

Härom dagen kom den rapport som Arbetsförmedlingen fått i uppdrag av regeringen att göra avseende tjänsten Rusta och matcha, även kallad AF-reformen.

Det finns mycket som är intressant i den rapporten – i synnerhet om man, som jag, är en arbetsmarknadsnörd. Men några saker är uppenbara och intressanta för den allmänna debatten:

  1. Rusta och matcha ger resultat. Mellan 36 och 59 procent (det varierar mellan målgrupper) av de arbetssökande som får tjänsten Rusta och matcha går ut i studier eller jobb när insatsen avslutas.
  2. Resultaten är hållbara. Av dem som får tjänsten Rusta och matcha är det mellan 32 och 43 procent (även här varierar det mellan målgrupperna) som lyckas behålla sitt jobb eller sin utbildningsplats i minst fyra månader. Det är fantastiska resultat med tanke på de utmaningar som många arbetssökande har idag med bristande kunskaper i svenska och en hälsosituation som ofta är en utmaning.
  3. Deltagarna får mycket stöd. Antalet timmar (i snitt) som en deltagare får i tjänsten Rusta och matcha är drygt 12 timmar i månaden, vilket motsvarar cirka 3 timmar per vecka. Med tanke på att de allra flesta arbetssökande oftast upplevt stödet från AF som obefintligt är detta en revolutionerande kvalitetsförbättring för en arbetssökande.

Arbetsförmedlingen har signalerat en justering av avtalet för oss leverantörer i Rusta och matcha. Det ska bli spännande att se vilka ändringar som kommer, men en sak tycker jag dock ansvariga politiker och tjänstepersoner kan ta till sig – det är faktiskt riktigt bra redan idag.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den här:

Utvecklade matchningstjänster – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Entreprenörspodden